28
maart
2001
|
00:00
Europe/Brussels

NS en vakbonden zonder resultaat uit elkaar

Op uitnodiging van NS is vandaag gesproken met vakbonden en OR om uit de impasse over de procesvereenvoudiging te komen. Daarbij is gebleken dat de onontkoombare invoering van deze andere manier van inzetten van het rijdend personeel per 10 juni voor vakbonden nog altijd een ernstig knelpunt is. Door deze opstelling bleek het onmogelijk andere onderwerpen uit te werken, met name het voorstel van NS om de procesvereenvoudiging aan bindende arbitrage te onderwerpen. Daarna is het overleg beëindigd.