04
oktober
2012
|
00:00
Europe/Brussels

NS gaat reisinformatie verzorgen

NS is blij met het positieve besluit van de NMa dat ProRail de reisinformatie
formeel kan overdragen aan NS, en verwelkomt haar nieuwe collega’s met open
armen. Gezamenlijk gaan zij voor de reiziger aan de slag om de reisinformatie
verder te verbeteren. Voorbereidingen voor een goede inpassing zijn al
getroffen; er kan direct ingezet worden op de beoogde synergie. NS zal er in
volle vaart mee aan de slag gaan. Naar verwachting kan de overgang van het
personeel per 1 november worden gerealiseerd. De onzekerheid voor het personeel
is dan ten einde.

De komende twee jaar werken we hard aan  de volledige integratie van
personeel en de verschillende ICT reisinformatiesystemen van NS en ProRail en
zal reisinformatie vanuit één bron aan reisplanner, ns.nl én omroeper verstrekt
worden. Door ook het omroepend personeel in de dezelfde hand onder te brengen
ontstaat synergie in aansturing en kennis. Dat komt de eenduidige kennis en
wijze van informatieverstrekking aan de reiziger ten goede.