Utrecht,
31
mei
2017
|
16:44
Europe/Brussels

NS: geen ultimatum, maar overleg

Samenvatting

In onze strategie Spoorslags Beter (maart 2016) hebben we een duidelijke keuze gemaakt: beter presteren voor onze reizigers op het hoofdrailnet, inclusief de HSL. We voeren onze strategie zorgvuldig uit en zijn hierover in goed gesprek met onze medewerkers, medezeggenschap en de vakbonden. FNV heeft onze uitnodiging om in gesprek te blijven afgewezen en een ultimatum gesteld. Wij betreuren deze keuze. Actievoeren is wat ons betreft geen oplossing. We zetten de gesprekken met alle andere betrokkenen voort, ook als FNV hierbij niet aanschuift.

Vandaag stelde FNV aan NS een ultimatum om voor 14 juni (12.00 uur) tegemoet te komen aan hun eisen ten aanzien van onze strategie Spoorslags Beter. Deze strategie is vorig jaar gepresenteerd en omarmd door de Raad van Commissarissen, het Ministerie van Financiën (onze aandeelhouder) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (onze concessieverlener).

In onze strategie hebben we een duidelijke focus: beter presteren voor onze reizigers op het hoofdrailnet, inclusief de HSL. Wij staan voor de keuzes die zijn gemaakt omdat we er in geloven dat dit leidt tot betere prestaties voor onze reizigers. We voeren onze strategie zorgvuldig uit en zijn hierover in goed gesprek met alle betrokkenen: onze medewerkers, medezeggenschap en vakbonden.

Als enige bond heeft FNV een aantal eigen onderwerpen geagendeerd. Wij willen hier graag over in gesprek blijven, maar FNV heeft nu aangegeven dat niet te willen. Wij betreuren dat en kiezen ervoor om de gesprekken met alle andere betrokkenen voort te zetten.

De eisen van FNV zijn inhoudelijk moeilijk te begrijpen. Zo wil FNV een tweede hoofdconducteur op alle dubbeldekkers, terwijl er al tien jaar lang dubbeldekkers zijn met één conducteur. De eis van FNV leidt ook tot een duurder treinkaartje.
NS heeft in de nieuwe strategie duidelijk gesteld tot 2019 niet op regionale spoorlijnen te bieden. Wij vinden het belangrijk om ons aan die afspraak te houden en betrouwbaar te zijn. De vraag aan NS om mee te bieden op de noordelijke spoorlijnen is onmogelijk. De deadline hiervoor liep gisteren af.
NS verkoopt de winkels niet, maar wil een aantal retailformules uitgeven in concessie. Dat levert NS evenveel geld op als nu. Welke formules dat zijn, en het moment van overdracht zijn onderwerp van constructief overleg tussen NS en de medezeggenschap. Daarbij wordt ook met grote zorgvuldigheid gekeken naar de belangen van onze collega's. De stellingname van FNV is op dit punt daarom prematuur.

NS en de vakbonden streven hetzelfde doel na: een sterke toekomst voor NS. Dat is goed voor onze medewerkers en onze reizigers. Om onze doelen in 2019 voor de mid-term review te halen en grip te houden op onze toekomst is het belangrijk om door te gaan op de ingeslagen weg. Juist nu onze prestaties op het spoor verbeteren, willen we in gesprek blijven om samen te bouwen aan een sterk NS.

FNV heeft in haar ultimatum acties aangekondigd. Actievoeren is wat ons betreft geen oplossing. Wij zullen de komende twee weken ons best doen om FNV hiervan te overtuigen en blijven met alle andere betrokkenen in gesprek.