03
september
2001
|
00:00
Europe/Brussels

NS Halfjaarbericht 2001

Het bedrijfsresultaat van NS Groep is in de eerste helft van 2001 meer dan gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten van acties in het kader van het verbeterprogramma Bestemming: klant en de vele maatregelen ter verbetering van de beschikbaarheid van treinen en personeel, drukken het bedrijfsresultaat van NS Groep in deze periode aanzienlijk. Die kosten zullen ook van invloed blijven op de resultaten van het tweede halfjaar, wanneer NS voorrang geeft aan acties die al op korte termijn de basiskwaliteit moeten verbeteren. Dankzij tijdelijk hogere rentebaten is het nettoresultaat over het eerste halfjaar toch nog hoger uitgekomen.