Utrecht,
15
juni
2017
|
08:52
Europe/Brussels

Meer ondersteuning in de avonduren

NS zet vanaf vanavond op uitgaansavonden (donderdag tot en met zaterdag na 22.00 uur) standaard twee hoofdconducteurs in op de trein. Op andere avonden (zondag tot en met woensdag) zorgen flexibel inzetbare teams van Veiligheid & Service (V&S) voor extra ondersteuning op de trein. Hiermee zet NS een belangrijke stap in het verder tegengaan van agressie op de trein en het station.

Voor die extra inzet van personeel zijn de afgelopen periode 200 nieuwe medewerkers geworven en opgeleid. Het gaat dan om 140 hoofdconducteurs en 60 V&S-medewerkers. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft 10 miljoen euro bijgedragen waarmee onder meer de uitbreiding van de V&S-teams mogelijk werd.

Video: Nieuwe collega Yildirim vertelt over de nieuwe werkwijze

Het is de bedoeling dat de extra conducteurs en flexteams gaan bijdragen aan een betere veiligheid(sbeleving) van reizigers en medewerkers. Met deze enorme investering geeft NS vorm aan een maatregel die onderdeel is van een groter pakket maatregelen voor een veiliger openbaar vervoer.

Nanouke van ’t Riet, directeur Service & Operatie: “We willen dat reizigers en medewerkers veilig kunnen reizen en werken. Daarom hebben we met vakbonden en andere partners extra maatregelen afgesproken voor meer veiligheid in het openbaar vervoer. We houden nauwgezet onze vinger aan de pols of de maatregelen het gewenste effect hebben. Als het nodig is scherpen we onze maatregelen aan.’’

Andere maatregelen

Naar aanleiding van enkele ernstige agressie-incidenten heeft NS in 2015 in het ‘Akkoord sociale Veiligheid’ extra maatregelen afgesproken met de overheid, ProRail en vakbonden voor meer veiligheid in het openbaar vervoer. In eerste instantie is toen geregeld dat standaard twee conducteurs worden gepland op nachtnettreinen en vroege treinen in het weekend (terugkerend uitgaanspubliek).

Om het gevoel van veiligheid op de trein te verbeteren en om meer ondersteuning ter plaatse te kunnen bieden in geval van nood zijn verder extra maatregelen afgesproken. Het gaat dan om onder meer de introductie van de gebiedsagent op de 20 grote stations, extra camera's op kleinere en middelgrote stations, het versneld invoeren van het stationsverbod, lik-op-stuk-beleid richting notoire overlastgevers, hulpverlening aan en opvang van verwarde personen en het versneld sluiten van de poortjes op stations. Inmiddels zijn deze op 70 stations gesloten. Ook de andere maatregelen zijn inmiddels ingevoerd. Met de extra ondersteuning in avonduren zet NS een nieuwe stap die op termijn, net als de andere maatregelen, zal worden geëvalueerd.