08
mei
2012
|
00:00
Europe/Brussels

NS kiest Vebego voor schoonmaak treinen

  • NS-dochter NedTrain sluit 5-jarige schoonmaakovereenkomst voor €138miljoen
  • Veiligheid, respect en kwaliteit centraal in nieuwe samenwerking

NS-dochter NedTrain, verantwoordelijk voor het onderhoud en dereiniging van treinen, heeft de aanbesteding voor de reiniging van alle treinenvan NS Reizigers afgerond. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar meteenmaal de mogelijkheid tot een verlenging met twee jaar. De waarde van devijfjarige overeenkomst bedraagt € 138 miljoen. Na een zorgvuldigeaanbestedingsprocedure heeft NedTrain gekozen voor een langdurige samenwerkingmet Vebego, in Nederland ook werkzaam onder de naam Hago. In deze samenwerkingstaan veiligheid, respect voor de medewerkers en kwaliteit centraal. Deovereenkomst gaat deze zomer in.

Partnership
Borging van veiligheid van de schoonmakers, respect en aandacht voor demedewerkers en hoge schoonmaakkwaliteit staan centraal in deze nieuweovereenkomst. NedTrain heeft vanuit een partnershipgedachte met dezeaanbesteding gekozen om het aantal leveranciers terug te brengen tot één partij.NedTrain heeft een partij gevonden waar de schoonmakers vanuit hun vakmanschapwerken in een organisatie die slim en effectief is ingericht.

Investering in opleiding en vakmanschap
Arno van Diete, directeur Services NedTrain: “Vebego heeft in hetaanbestedingsproces laten zien dat zij begrijpen wat onze filosofie is, hoedaaraan in de manier van werken invulling te geven en welk leiderschap daarbijhoort. De ontwikkeling van de medewerkers is voor NedTrain erg belangrijk;vanuit goed werkgeverschap zijn in het contract daarom goede afspraken gemaaktover investeringen in opleiding, kennis en vakmanschap van de schoonmakers. Wehebben met Vebego een partij gevonden waarmee we vol vertrouwen de komende jarenintensief gaan samenwerken om met de schoonmakers de schoonmaakkwaliteit teverbeteren.”

Overgang van personeel
De schoonmaakmedewerkers van de huidige vijf leveranciers gaan conform CAO overnaar Hago Rail Services, onderdeel van Vebego. Samen met NedTrain zal zij eralles aan doen om deze overgang zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. RuudDanklof, Algemeen directeur Hago: “Onze nieuwe collega’s hebben onze eersteaandacht. We willen ze zo snel mogelijk opnemen in de Hago-familie. We hebbenhet volste vertrouwen dat we met NedTrain als strategische partner, onzemensgerichte aanpak en een innovatieve manier van organiseren, de medewerker eengoede thuisbasis kunnen geven.”