Utrecht,
01
juni
2016
|
07:15
Europe/Brussels

NS kiest voor slagvaardiger bestuursvorm

Het bestuur van NS wordt op een nieuwe manier ingericht zodat we slagvaardiger kunnen werken. NS kiest voor een Raad van Bestuur (RvB) met vijf directeuren in plaats van de huidige Executive Committee (ExCo) met acht directeuren. De RvB wordt gezamenlijk verantwoordelijk voor NS en stuurt samen de operatie aan. De RvB leden krijgen Nederlandse functiebenamingen.

Dus geen CEO, maar President-directeur en geen CFO maar een Financieel Directeur.Naast de President-directeur (Roger van Boxtel), de directeur Financiën (a.i. Bert Schouws, vanaf september Bert Groenewegen) en de directeur Risicobeheersing (Susi Zijderveld) komen er twee nieuwe functies. De directeur Operatie en directeur Commercie & Ontwikkeling. Met deze nieuwe Raad van Bestuur wil NS nog meer werken als één bedrijf en beter presteren voor de reizigers op het hoofdrailnet.De directeur Operatie gaat over de vervoersactiviteiten die nu nog vallen onder NS Reizigers en de onderhoudsactiviteiten van NedTrain. De directeur Commercie & Ontwikkeling gaat over de ontwikkel-, verkoop- en marketingactiviteiten van NS. Na overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) is besloten om de directeur Operatie te laten ondersteunen door een directeur Techniek, die het 'technisch geweten' van NS is.

De Raad van Commissarissen buigt zich op dit moment over de selectie van kandidaten voor de twee nieuwe functies in de RvB. De Raad van Commissarissen draagt twee kandidaten voor die de minister van Financiën als aandeelhouder zal benoemen. De verwachting is dat dit binnenkort gebeurt.

NS richt zich in de nieuwe strategie op die activiteiten die bijdragen aan een beter product voor de reiziger. De drie kernactiviteiten zijn; goede prestaties leveren op het hoofdrailnet, zorgen voor stations en meer gemak door bij te dragen aan de deur-tot-deur reis. Met deze nieuwe topstructuur wil NS nog meer werken als één bedrijf om betere resultaten te leveren voor onze reizigers.