Utrecht,
29
januari
2019
|
15:56
Europe/Brussels

NS komt HSL-reiziger tegemoet

De Hogesnelheidslijn (HSL) blijft een uitdaging. De afgelopen twee jaar haalden we de norm voor treinen die op tijd rijden op de HSL, maar de laatste maanden vallen treinen vaker uit dan we willen. Naast de complexiteit van de infrastructuur, worden recente storingen veelal veroorzaakt door een fout in de software van de TRAXX-locomotieven. Een uitgevoerde software-update om dit probleem te verhelpen, heeft helaas niet de gewenste verbetering opgeleverd. Technici van NS en leverancier Bombardier werken hard aan een oplossing. In de tussentijd neemt NS extra maatregelen om reizigers tegemoet te komen en de prestaties op de HSL te verbeteren.

Over heel 2018 was de punctualiteit op de HSL 82,5%, in de maand januari ligt dit tot nu toe iets boven de 80%. Dit is ronduit vervelend voor reizigers op de HSL. Reizigers met Intercity Direct kunnen vanaf 15 minuten vertraging hun toeslag en de helft van het treinkaartje terugvragen via de NS-website. De vergoeding vanaf 15 minuten vertraging geldt tijdelijk ook op de HSL-trein van Den Haag Centraal naar Eindhoven. Na een half uur vertraging krijgen reizigers het hele bedrag terug. De komende periode worden reizigers hierop extra attent gemaakt. Extra medewerkers op de stations staan klaar voor hulp en informatie. Vaste reizigers met een jaarabonnement voor Intercity Direct krijgen daarbovenop een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro. Zij ontvangen hierover op korte termijn bericht.

Verbeteraanpak

Het stilvallen en opnieuw opstarten van een trein na een softwarestoring kan lang duren en zorgt ook voor hinder voor het overige treinverkeer. Om zoveel mogelijk treinen op de HSL op tijd te laten vertrekken en aankomen, werken NS en ProRail al langer intensief samen in een speciaal Verbeterprogramma HSL. Vanwege de softwareproblemen neemt NS nog aanvullende maatregelen om storingen sneller op te lossen, de strandingsduur te beperken en de dienstregeling sneller te hervatten. Machinisten krijgen hiervoor extra technische ondersteuning. Daarnaast zetten we extra machinisten en conducteurs klaar om problemen op te vangen.

Lange termijn

De door NS bestelde Intercity Nieuwe Generatie zal vanaf dienstregeling 2021 stapsgewijs leiden tot een betere dienstverlening op de HSL. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarnaast 60 miljoen beschikbaar gesteld om de prestatie van de infrastructuur te verbeteren. Maar hiermee zijn we er nog niet. NS en ProRail hebben in de langetermijnvisie HSL-Zuid een serie maatregelen uitgewerkt om de infrastructuur op de HSL te verbeteren, met als doel om de prestaties op lange termijn op hetzelfde niveau te kunnen brengen als het hoofdrailnet. Alleen door ingrijpende wijzigingen aan de HSL-spoorbaan kan dezelfde betrouwbaarheid als op reguliere spoor worden verwacht.