Utrecht,
22
december
2015
|
17:43
Europe/Brussels

NS neemt extra maatregelen tegen te drukke treinen

  • NS zet al het beschikbare materieel in om drukte tegen te gaan

  • Voor 8,5 miljoen aan extra maatregelen bovenop investeringen in nieuw materieel

  • Gerichte aanpak om hinder op specifieke trajecten zo veel mogelijk te verminderen met bussen, reisinformatie op maat en andere alternatieven

NS zet al het beschikbare materieel in om de drukte in 2016 en begin 2017 tegen te gaan. Niet-noodzakelijk onderhoud wordt gefaseerd en tot april wordt de Mat’64 toegevoegd aan de reserve. Oude dubbeldekkers worden opgeknapt en in Sprintertype SLT-6 wordt de verhouding tussen de 2de en 1ste klas verbeterd. Op enkele trajecten waar het in de spits structureel te druk blijft, worden reizigers geholpen met comfortabele bussen, reisinformatie op maat en andere alternatieven. Om de enorme piekbelasting in de spits tegen te gaan, werkt NS samen met grote bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om de capaciteit op het spoor beter te benutten. NS laat kantoorpersoneel vanaf volgend jaar buiten de ochtendspits reizen om reizigers meer plaats te bieden. Dit staat in het plan dat NS vandaag aan staatssecretaris Dijksma van infrastructuur en Milieu heeft aangeboden. NS trekt 8,5 miljoen euro uit voor deze extra maatregelen bovenop de circa 320 miljoen euro. die al wordt geïnvesteerd in extra materieel voor 2016 en 2017.

NS voorziet voor 2016 en begin 2017 dat er in de spits op enkele trajecten hinder zal zijn voor reizigers door te drukke treinen. Deze drukte concentreert zich in de spits op enkele specifieke trajecten. Afhankelijk van de periode in het jaar komt NS in 2016 10 tot 45 rijtuigen te kort. Dit komt omdat bijna de gehele reservevloot is ingezet om het wegvallen van de Fyra op te vangen, ook stroomt de Mat’64 uit. Nu de economie aantrekt, neemt de reizigersgroei boven verwachting toe (+3,3% extra reizigers in de spits dit jaar). Ook maken meer studenten gebruik van de trein door het behoud en de uitbreiding van de OV-studentenkaart. In 2016 wordt daarnaast op een groot aantal plekken gewerkt aan de verbetering van het spoor en stations, wat beperkingen voor de inzet van treinen tot gevolg heeft.

Extra maatregelen

Om de verwachte drukte in 2016 en begin 2017 aan te pakken, spant NS zich maximaal in om extra vervoersplaatsen te bieden en de hinder voor reizigers te beperken. NS zet haar hele treinvloot maximaal in, inclusief de reserves. Niet-noodzakelijk onderhoud en revisies worden uitgespreid over een langere periode en de Mat’64 wordt tot april in reserve gehouden. Door de verhouding tussen de 1ste en 2de klasse bij het Sprintertype SLT-6 aan te passen, ontstaan meer zit- en staplaatsen voor de 2de klas. Met deze maatregelen is het verwachte tekort voor 2016 substantieel teruggebracht tot uiteindelijk circa 1.000 – 4.500 zit-en staplaatsen.

Voor enkele trajecten waar knelpunten optreden, is een plan gemaakt om tijdelijk comfortabele bussen in te zetten (2.800 extra zitplaatsen). Door betere reisinformatie, ook over de drukte op trajecten, en reisalternatieven te bieden, krijgen reizigers verder meer regie over hun reis, soms is er in een trein die een kwartier eerder of later vertrekt voldoende plek. Samen met de overheid, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties zet NS zich maximaal in om de capaciteit op het spoor beter te benutten en de extreme piekbelasting in de spits tegen te gaan. NS zal haar medewerkers op kantoor daarom vanaf volgend jaar buiten de spits laten reizen.

320 miljoen euro voor nieuwe en extra treinen

De genomen extra maatregelen zijn snel inzetbaar, effectief en in te passen binnen de dienstregeling. Hiermee leveren we een maximale inspanning om reizigers zo comfortabel mogelijk te vervoeren. Dit alles kan niet voorkomen dat het druk is in sommige spitstreinen.

Met de extra maatregelen is een bedrag van ongeveer 8,5 euro miljoen gemoeid, exclusief de kosten voor gerichte inzet van bussen op een aantal drukke trajecten (circa 2 à 3 miljoen euro per kwartaal). Dit alles komt bovenop de sinds 2014 gedane investeringen van circa 320 miljoen euro voor nieuw materieel en de terugkeer van 29 dubbeldekkers. Eind 2014 is een spoedbestelling geplaatst voor 58 nieuwe Sprinters, de eerste komen eind 2016 op het spoor.

Roger van Boxtel: “We zetten met deze maatregelen alles op alles om zoveel mogelijk reizigers een zo goed mogelijke reis te bieden. We rijden in 2016 volle bak met al het materieel dat we hebben. Vooruitlopend op de komst van nieuwe treinen willen we met extra maatregelen onze reizigers meer alternatieven bieden om de reis naar hun hand te zetten.”, aldus Roger van Boxtel, CEO van NS.”

Meer informatie

De belangrijkste maatregelen vindt u in bijgevoegde brief en infographic.