Utrecht,
07
juli
2020
|
18:00
Europe/Brussels

NS neemt maatregelen na onderzoek ontsporing

NS neemt structurele maatregelen in het onderhouds- en controleproces van 49 dubbeldekker-treinstellen van het type DDZ. Dat is één van de maatregelen die volgt uit het onderzoek naar de ontsporing van zo’n treintype nabij Den Haag Centraal op 2 januari van dit jaar.

De ontsporing ontstond door twee ernstig beschadigde wielen na een probleem met het remsysteem. De betreffende trein was recent volgens planning onderhouden. Uit onderzoek blijkt dat het incident kwam door een uitzonderlijke combinatie van factoren. Onder andere werd de betreffende trein vaker, dan voorzien was bij het opstellen van het onderhoudsregime, als Sprinter ingezet op één specifiek Sprintertraject. Op dit traject moet veel en hard geremd worden. Dit leidt tot meer slijtage aan de remblokken.

Om herhaling te voorkomen, neemt NS structurele maatregelen. Het onderhouds- en controleproces voor de DDZ-treinen is aangepast. Daarbij maakt NS voortaan gebruik van een systeem in de railinfrastructuur om de wieltemperatuur van passerende treinen te meten. Als de temperatuur te hoog wordt, is dat een signaal om de trein extra te controleren. Ten tweede wordt dit treintype niet meer als Sprinter ingezet op de meest intensieve Sprintertrajecten, waar de trein vaker harder moet remmen door het aantal tussenstations. Ook doen we aanpassingen aan de remmen van deze treinen. NS heeft zo’n 750 treinstellen in gebruik, 49 daarvan zijn DDZ-treinstellen. DDZ is het enige materieeltype dat als Sprinter én als Intercity dienst doet.

Het onderzoek is door NS gedeeld met Inspectie Leefomgeving en Transport, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op donderdag 2 januari ontspoorde aan het begin van de middag nabij Den Haag Centraal een trein. De trein bestond uit twee aan elkaar gekoppelde treinstellen van het type DDZ. Het eerste rijtuig van het tweede treinstel liep uit de rails. De trein reed op dat moment circa 24 kilometer per uur. Direct na het incident werden uit voorzorg alle DDZ-treinen extra gecontroleerd en werden er al eerste maatregelen genomen. Er zijn tijdens deze controles geen vergelijkbare gevallen aangetroffen.