29
januari
2008
|
00:00
Europe/Brussels

NS onderschrijft conclusies CO2 rapport

Urgentie CO2 maatregelen in het verkeer staat buiten kijf "Een nuttig en noodzakelijk advies", zo bestempelt NS topman Aad Veenman het rapport Een prijs voor elke reis van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Algemene Energieraad. NS onderschrijft de in het rapport genoemde urgentie om de sterk stijgende CO2-emissies van de transportsector een halt toe te roepen. Het verleiden van automobilisten om zo nu en dan voor de trein te kiezen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, zo benadrukt de NS-topman. "Elke kilometer die niet met de auto maar met de trein wordt gemaakt, scheelt tweederde aan CO2 uitstoot. Dat is een enorm besparingspotentieel."