Utrecht,
12
december
2019
|
11:30
Europe/Brussels

NS past berichtgeving over aanrijdingen aan

Samenvatting

Vanaf 15 december, met de start van de nieuwe dienstregeling, past NS alle geautomatiseerde omroepberichten aan bij een aanrijding met een persoon. Het gaat om de informatie die vanuit reisinformatie te vinden is in de Reisplanner app, op de website en op de stations. Waar we nu nog specifiek aangeven dat er een ‘aanrijding met een persoon’ is geweest, gaan we in de toekomst omroepen dat het een ‘aanrijding’ betreft, zonder te specificering wat voor soort aanrijding.

Waarom past NS dit bericht aan?
De omroeptekst ‘aanrijding met een persoon’  is geregeld onderwerp van reacties richting NS. Bij zorgverleners, professionals op het gebied van suïcidepreventie en mensen die betrokken zijn bij dit onderwerp bestaat al langer de wens dat de omroeptekst wordt aangepast. Recent heeft Trimbos Instituut hier onderzoek naar gedaan. De omroeptekst ‘aanrijding met een persoon’, kan het bij reizigers associaties oproepen met suïcides op het spoor en daarbij emoties losmaken. Trimbos adviseert daarom, in een onderzoek dat binnenkort gepubliceerd wordt, de omroeptekst aan te passen.

De berichttekst ‘aanrijding met een persoon’ is bepaald om reizigers zo duidelijk mogelijk te informeren over het oponthoud. Omdat we onze reisinformatie continu willen verbeteren doen we nu deze aanpassing. Daarbij blijft NS monitoren hoe de nieuwe omroeptekst wordt ontvangen door reizigers.

Alternatieve omroepteksten
Op zoek naar alternatieven is gekeken naar de wijze waarop hier in andere landen mee wordt omgegaan. Dit blijkt per land te verschillen. Variërend van ‘aanrijding met een persoon’, ‘aanrijding’ en ‘inzet van hulpdiensten’. Engeland heeft onlangs de keuze voor de omroeptekst ‘inzet van hulpdiensten’ weer veranderd, omdat dit reizigers te veel deed denken aan de grootschalige inzet na aanslagen. NS heeft na overleg met deskundigen daarom gekozen voor de omroeptekst ‘Aanrijding’.

Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 0900-0113 of ga naar www.113.nl. Als professional vragen over suïcide en media? In deze handreiking van het Trimbos-instituut en 113 Zelfmoordpreventie lees je meer.