29
april
2014
|
00:00
Europe/Brussels

NS pleit voor bemiddelaar in schoonmaakconflict

De afgelopen dagen neemt de overlast voor reizigers als gevolg van de
landelijke schoonmaakstaking toe. Ook de door NS ingehuurde
treinschoonmaakbedrijven als Hago Railservices (HRS) worden helaas geraakt
doordat een deel van hun mensen staakt. Het cao-conflict in de schoonmaaksector
speelt tussen de landelijke werkgevers in de schoonmaak (OSB) en FNV
Bondgenoten. NS speelt hierin geen rol en wordt net als andere bedrijven geraakt
door de acties. NS is helaas in het verleden een uitstekend podium gebleken voor
acties vanwege de zichtbaarheid.

Stel bemiddelaar aan!

NS heeft vandaag in een schrijven aan FNV Bondgenoten en OSB opgeroepen om snel
een einde te maken aan de overlast van de acties en een bemiddelaar in het
cao-conflict aan te stellen, zodat de reiziger niet langer de dupe is en de
gesprekken plaatsvinden waar ze horen namelijk aan de cao-tafel.

Schoonmaker centraal

Met de totstandkoming van de
Code
Verantwoordelijk Marktgedrag
en bijvoorbeeld een convenant met FNV
Bondgenoten en Hago Railservice (HRS) heeft NS als opdrachtgever altijd laten
zien samen op te willen trekken voor een duurzame en gezonde schoonmaaksector
waarin respect voor schoonmakers centraal staat. Des te vervelender dat wederom
NS en vooral onze reizigers juist de dupe zijn van terugkerende stakingen in
deze sector.

Wat doet NS en wat kun je zelf doen?

Met de schoonmakers van Hago Railservice die wel werken trachten wij eventuele
overlast voor reizigers zoveel mogelijk te voorkomen en zoveel mogelijk treinen
zo schoon mogelijk op te leveren. Reizigers worden verder opgeroepen hun kranten
en bijvoorbeeld koffiekopjes zoveel mogelijk mee te nemen uit de trein. Ook
start NS mogelijk een proef met afvalzakjes in de trein, zodat reizigers en
personeel hun afval eenvoudig mee kunnen nemen. Daarnaast kijkt NS wat wij
verder kunnen doen om -zonder de staking te breken- (staken is immers een
grondrecht) onveilige situaties te voorkomen door bijvoorbeeld de inzet van
NS-kantoorpersoneel.