12
maart
2014
|
00:00
Europe/Brussels

NS-publiekscampagne “Handen af van onze collega’s!”

Via de publiekscampagne “Handen af van onze collega’s!” neemt NS de
komende drie weken extra stelling tegen agressie en geweld jegens haar
personeel. Aan de hand van twee persoonlijke en zeer confronterende
getuigenissen laat de campagne zien wat de impact is van agressie op medewerkers
van NS en het openbaar vervoer in het algemeen.

De campagne maakt gebruik van posters, filmpjes (zie onder), social media en
de website
handenaf.nl.
Met de campagne wil NS het publiek bewust maken van het agressieprobleem.
Daarnaast is de campagne ook bedoeld om OV-personeel extra te steunen. De
landelijke publiekscampagne “Handen af van onze collega’s!” is door bureau
Selmore (bedenker van diverse SIRE-campagnes) ontwikkeld. De campagne bouwt
voort op de eerdere SIRE-campagne die gericht was op hulpverleners. De actie
loopt van 12 tot en met 30 maart, in de vorm van dagbladadvertenties,
bioscoopreclames, RailTV-filmpjes (op de grotere NS stations) en via posters in
abri’s op en rond trein- en busstations.

Feiten en cijfers

In 2013 waren er in de trein en op stations  6.461 meldingen van
agressie, waarvan 774 als ernstig kunnen worden gekwalificeerd
(diefstal/beroving, (dreigen met) wapen, en spugen). De rest (5.687) betreft
‘lichtere’ vormen van agressie, zoals bedreiging/intimidatie,
wangedrag/vandalisme en schelden. Verder blijkt dat 60% van alle
agressie-incidenten gerelateerd is aan zwartrijden. Maandelijks lopen circa 13
NS-medewerkers letsel op, uiteenlopend van een blauwe plek tot erger.

Wat doet NS?

Jaarlijks besteedt NS meer dan 100 miljoen euro aan het bevorderen van
de sociale veiligheid, onder andere  aan cameratoezicht, Service &
Veiligheidteams, trainingen en een 24 uur per dag bemande veiligheidscentrale.
Verder zijn alle hoofdconducteurs van NS Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar. NS
beschikt over meer dan 660 medewerkers Service & Veiligheid met extra
bevoegdheden. Deze medewerkers worden ingezet om onveilige situaties te
voorkomen en werken daarvoor nauw samen met onder andere politie en andere
hulpdiensten. Ook zijn er ingehuurde beveiligers die een oogje in het zeil
houden en weten hoe te handelen in een onveilige situatie. Daarnaast worden er
rondes over het station gelopen en worden er in de late uren in- en
uitgangscontroles gehouden.

Wat kan de reiziger zelf doen?

Op de
website
van NS
 staat wat de reiziger zelf kan doen als men geconfronteerd wordt met
agressie. De zeven tips zijn in het kort:


  1. Denk aan uw eigen veiligheid

  2. Schakel NS-personeel in of mobiliseer omstanders

  3. Bel 112

  4. Blijf bij het slachtoffer

  5. Meld u als getuige

  6. Onthoud de kenmerken van de dader

  7. Houd eventueel de verdachte aan