19
december
2013
|
00:00
Europe/Brussels

NS-reactie op ILT-rapport over Leiden Centraal

NS heeft kennisgenomen van het IL&T-rapport Leiden dat vandaag is
gepubliceerd. Wij betreuren de incidenten die hebben plaatsgevonden. De
aanbevelingen van IL&T implementeren wij in onze organisatie en van de
conclusies leren wij. Veiligheid staat voor NS op nummer 1 en het is onze
hoogste prioriteit om dit te waarborgen. NS heeft samen met ProRail een
uitgebreid pakket aan maatregelen ingezet om nieuwe glij-incidenten te
voorkomen.

De maatregelen die NS heeft genomen zijn:


 • Machinisten zijn geïnstrueerd dat ter plaatse een snelheidsaanpassing geldt.
   In plaats van een maximumsnelheid van 40 km geldt een maximum van 10 km per uur
  op het laatste deel van het traject richting station Leiden.

 • Aan de kop van het perron is een bord met die snelheidsbeperking geplaatst.

 • NS voert controles uit op het naleven van de snelheidsbeperking. Daarnaast
  worden machinisten middels een ‘pop-up’ in hun digitale dienstkaartje van de
  verlaagde maximumsnelheid op de hoogte gesteld.

 • Op station Leiden wordt niet langer materieel opgesteld dat bedoeld is om
  (later) te koppelen aan een binnenkomende trein. De maximaal beschikbare remweg
  ter plaatse blijft zo altijd beschikbaar.

 • Het treinmaterieel dat op deze route rijdt is inmiddels uitgerust met
  magneetremmen waardoor het remvermogen is vergroot. Het betreft hier meerdere
  treintypes. In totaal is hier een investering mee gemoeid van 39 miljoen euro.

 • ProRail heeft maatregelen genomen om de gladheid op het spoor tegen te gaan.

NS en ProRail houden samen de situatie bij Leiden nauwlettend in de gaten. De
maatregelen van NS en ProRail blijken effectief. Sinds 2012 hebben geen
incidenten meer plaatsgevonden op station Leiden.