Utrecht,
15
december
2021
|
16:29
Europe/Brussels

NS: ‘Regeerakkoord onderstreept sleutelrol groene mobiliteit’

NS bestempelt het woensdag gepresenteerde Regeerakkoord als veelbelovend, omdat het nieuwe kabinet de sleutelrol van de trein onderstreept.

Uit dit coalitieakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet groene mobiliteit als sleutel ziet om de grote maatschappelijke problemen van Nederland op te lossen. Heel mooi en hard nodig, want klimaatverandering en woningnood zullen zonder forse investeringen in openbaar vervoer niet worden opgelost. In het akkoord worden die investeringen soms al wel genoemd maar soms ook niet. NS blijft na deze veelbelovende eerste stap daarom graag meedenken hoe iedere euro dit land zoveel mogelijk vrijheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit oplevert.
 
Marjan Rintel, president-directeur NS

Geld voor beheer en onderhoud
Goed om te zien dat dit kabinet structureel geld uittrekt om noodzakelijk beheer, onderhoud en vervanging van infrastructuur aan te pakken. De opgave is er ook naar.

Miljarden voor nieuwe spoorlijn
Het getuigt van nieuw elan dat het nieuwe kabinet serieus werk maakt van de Lelylijn. Het zou voor het eerst in tien jaar tijd zijn dat in Nederland een compleet nieuwe spoorlijn wordt aangelegd. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid tussen regio’s. Daarnaast wordt met investeringen in het openbaar vervoer voor 14 aangewezen woningbouwgebieden voorkomen dat iedere nieuwe woning een nieuwe tweedehands auto betekent.

Met de combinatie van het Nationaal Groeifonds en het Mobiliteitsfonds wordt geld vrijgemaakt voor bekende knelpunten. NS denkt dan aan de Oude Lijn in Zuid-Holland, waar ook nog eens 200.000 woningen worden gebouwd.

Internationaal treinvervoer
Essentieel is het investeren in de infrastructuur voor meer en frequentere treinverbindingen naar HSL-knooppunten over de grens. Met name de Nederlandse verbinding naar het Duitse Ruhrgebied - nota bene aangewezen als hoofdverbinding in Europa - moet hiervan profiteren. We willen Amsterdam, Utrecht en Arnhem vaker en sneller verbinden met Keulen, Düsseldorf, Duisburg en van daaruit door naar Berlijn. Het blijft vreemd dat een retour Parijs de reiziger net zo veel tijd kost als een enkele reis naar Berlijn.