20
februari
2015
|
00:00
Europe/Brussels

NS renoveert kantoor Utrecht

NS gaat het bestaande kantoor in Utrecht, dat in 1990 in gebruik werd
genomen, renoveren en duurzamer maken. Het huidige pand is verouderd en minder
geschikt voor flexwerken en andere moderne kantoorconcepten. Door deze renovatie
dalen de huisvestingskosten (huurprijs, energiekosten etc.) structureel met
minimaal een miljoen euro per jaar.

NS gaf verleden week bij de presentatie van de jaarcijfers aan de komende
jaren fors de broekriem aan te zullen halen om zo de noodzakelijke investeringen
in nieuw materieel, meer veiligheid en betere voorzieningen op stations voor
reizigers te kunnen betalen. Ook het efficiënter gebruik van kantoorruimte hoort
bij dat streven.

NS kiest er met deze verbouwing en verduurzaming bewust voor om in het
huidige gebouw in Utrecht te blijven, waarmee ook wordt voorkomen dat eigen
kantoorruimte mogelijk leeg zou komen te staan. Door de renovatie wordt het
gebouw beter toegankelijk en energiezuiniger (van label D naar A).

Gisteren is een adviesaanvraag ingediend bij de centrale ondernemingsraad en
zijn NS-medewerkers via de interne kanalen geïnformeerd.

Na het proces van medezeggenschap wordt gestart met de selectie van partijen
(zoals de architect) voor de uitvoerende werkzaamheden. Vervolgens kunnen de
werkzaamheden stapsgewijs vanaf 2016 worden uitgevoerd. Tijdens de verbouwing
wordt er alles aan gedaan om de hinder voor medewerkers en bezoekers te
beperken. De verwachting is dat de totale renovatie uiterlijk in 2019 is
afgerond. Gefaseerd zullen echter verdiepingen al eerder in gebruik worden
genomen.