Utrecht,
22
juni
2021
|
08:30
Europe/Brussels

NS, stadsvervoerders en woningbouwpartijen: extra woningen zonder OV-investering is half werk

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing heeft dinsdag een omvangrijk investeringsplan gelanceerd om met de bouw van bijna een half miljoen woningen de woningnood in Nederland te bestrijden. NS, GVB, HTM en RET steunen dit plan, op voorwaarde dat de bouw daadwerkelijk gepaard gaat met forse investeringen in het openbaar vervoer.

Forum voor Stedelijke Vernieuwing is een publiek-private samenwerking en wil tot 2040 142 miljard euro investeren in een combinatie van woningbouw met hoogwaardig openbaar vervoer. De woningen komen in veertien grote gebieden en van het bedrag is 109 miljard al zo goed als rond.

Klik hier voor de plannen van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven, waarbij investeren in mobiliteit altijd een onmisbaar deel van de oplossing is. Wie honderdduizenden woningen bouwt, doet maar de helft van het werk als je niet investeert in mobiliteit. Niemand koopt een huis waar je niet fatsoenlijk kan komen. Maar ook het halen van de klimaatdoelen kun je vergeten zonder in te zetten op het openbaar vervoer. En als we iedereen de gelegenheid willen geven volop mee te doen, dan moet ons openbaar vervoer in tiptop staat zijn. Want gelijke dromen verdienen gelijke kansen en mobiel zijn is daarbij onontbeerlijk.
Marjan Rintel, president-directeur van NS

Mobiliteitsalliantie
Behalve met het Forum Stedelijke Vernieuwing pleiten NS en de stadsvervoerders ook met de Mobiliteitsalliantie voor investeringen in mobiliteit. Deze alliantie met o.a. ANWB, Bouwend Nederland, de Fietsersbond, TLN en Schiphol, zet in op het spreiden van reizigersstromen, het vergroten van de verkeersveiligheid en grootschalige investeringen in infrastructuur. Deze zijn nodig voor de beheer en onderhoudsopgave die eraan komt en om de Nederlandse infrastructuur klaar te maken voor de toekomst.

Geld uit Nationaal Groeifonds voor OV
April jongstleden reserveerde het demissionaire kabinet al 2,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds voor ov-projecten in de Randstad. 1,5 miljard euro voor het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofdorp. De overige 1 miljard euro is voor verbetering en uitbreiding van het spoor tussen Schiedam en Delft. In beide gevallen is dat de helft van de geschatte totale bedragen. NS sprak toen de hoop uit dat deze investeringen het startschot zijn voor een nieuw kabinet dat werk maakt van structureel geld voor mobiliteit.

Woningbouw
In het kader van de Nationale Omgevingsvisie heeft de rijksoverheid samen met de regio’s met het hoogste woningtekort veertien grote gebieden voor woningbouw aangewezen. Het gaat om de metropoolregio Amsterdam, Breda, Tilburg, Den Bosch, Zuidelijke Randstad, Groningen, Rotterdam Oostflank, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Regio Arnhem/Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Zwolle.

OV-schaalsprong
De benodigde OV-schaalsprong bevat onder meer de volgende projecten:
• Sluiting binnenring metro Amsterdam
• Verlenging Noord-Zuidlijn
• Citysprinter zonder onmogelijk maken van doorontwikkeling naar lightrail Den Haag-Rotterdam-Dordrecht
• HOV-ontsluiting Rotterdam Oost en automatisering metro Rotterdam
• Hoogwaardig OV Utrecht
• Koningscorridor deel DHCS-Binckhorst-Voorburg

Foto: Rick Keus