27
december
2000
|
00:00
Europe/Brussels

NS steekt 3 miljard gulden in kwaliteitsverbetering

NS heeft een contract ondertekend met Railinfrabeheer voor een eenmalige extra financiële bijdrage van bijna 3 miljard gulden voor de verbetering van de kwaliteit van het spoor en de stations in Nederland. Dit past in het algemene streven naar kwaliteitsverbetering, waarvoor NS inmiddels jaarlijks ƒ 150 miljoen uittrekt en waarin ook het anti-vertragingsplan past. Met deze kwaliteitsimpuls van ƒ 3 miljard wil NS de service en punctualiteit verder verbeteren. Dit sluit aan op de afspraken die NS onlangs heeft gemaakt met de overheid in het Overgangscontract II, de voorloper van het Prestatiecontract. Railinfrabeheer is namens de overheid verantwoordelijk voor de railinfrastructuur en zal deze bijdrage gebruiken voor de beheerste toegang van stations, de ontwikkeling van de chipkaart, de verbetering van de kwaliteit van de railinfrastructuur en de informatievoorziening op de stations. De overeenkomst is in nauw overleg met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat tot stand gekomen. Deze bijdrage wordt mogelijk gemaakt door de verkoop van het NS-aandeel in Telfort aan British Telecom. Daarmee wordt die opbrengst gebruikt voor verbetering van de kwaliteit van het Nederlandse railvervoer.