31
januari
2014
|
00:00
Europe/Brussels

NS: Te weinig gebruik gemaakt van voordelen OV

Een kwart van alle CO2-uitstoot in Nederland komt voort uit
mobiliteit. De nieuwe topman van  NS, Timo Huges, zoekt de samenwerking met
andere (OV-)bedrijven om die impact te verminderen.

Op het nieuwjaarsevenement van verduurzamingsorganisatie MVO Nederland
presenteerde Huges de duurzaamheidsstrategie van de spoorvervoerder. De
presentatie viel samen met de lancering van Ambitie 2020 door MVO Nederland –
een routekaart naar een duurzamere Nederlandse samenleving.

Duurzame mobiliteit speelt een grote rol in die ambitie. MVO Nederland wil
samen met de bedrijven in zijn netwerk – waaronder NS – naar minder
vervoerskilometers (bijvoorbeeld middels het nieuwe werken dat ook mogelijk is
op een groot aantal stations), meer alternatieve brandstoffen (denk aan
biobrandstoffen) en intelligentere transportsystemen.

Een vierde oplossingsrichting is het omlaag brengen van de milieubelasting
per vervoerskilometer. Op dat punt sluit de duurzaamheidsstrategie van NS aan op
Ambitie 2020. In 2020 wil  NS schoon en prettig reizen bieden van deur tot deur.
Een treinrit is nu al gemiddeld driekwart schoner dan dezelfde rit in een auto.
‘Als iedere automobilist eens in het jaar de auto niet gebruikt en in plaats
daarvan de trein pakt, dan scheelt dat de CO2-uitstoot van het stroomverbruik
van een stad als Arnhem,’ zegt Huges.

Duurzame mobiliteit moet dus beginnen bij meer treinverkeer. Geen verrassende
boodschap voor een spoorvervoerder. Maar wie zegt dat een duurzaamheidsstrategie
niet ook een goede bedrijfsstrategie kan zijn?