08
maart
2012
|
00:00
Europe/Brussels

NS verbetert financieel resultaat


Door de stijging van de reizigersaantallen, nieuwe winkels en
stijgende efficiency heeft NS de financiële resultaten ten opzichte van 2010
verbeterd. Het resultaat uit bedrijfsactiviteiten van NS bedraagt € 272 miljoen
(2010: € 234 miljoen). Na aftrek van onder meer belastingen resteert een winst
over de verslagperiode van € 211 miljoen (2010: € 149 miljoen).Verdere verbetering van het resultaat blijft noodzakelijk om
onze forse investeringen in meer comfort en verduurzaming terug te verdienen en
nieuwe duurzame investeringen mogelijk te maken. Eind november 2011 maakte de
minister van I&M bekend dat zij NS ook voor de periode 2015-2025 het vervoer
op het hoofdrailnet wil gunnen. Deze tienjarige concessie stelt NS in staat om
tot 2025 in totaal € 7 miljard te investeren in: meer treinen, meer verbindingen
en het verder moderniseren en groener maken van onze treinen en
stations.