Utrecht,
14
november
2022
|
16:17
Europe/Brussels

NS verheugd over investeringen in duurzame bereikbaarheid

NS is verheugd over de door het kabinet aangekondigde investeringen in de bereikbaarheid van Nederland. Met miljardeninvesteringen in de Oude Lijn en Zuidasdok en veel geld voor bijvoorbeeld het spoor rondom Eindhoven, kunnen we Nederland duurzaam bereikbaar houden en nieuwe woningen aansluiten op het openbaar vervoer.

Het kabinet kiest met deze forse investeringen, waarvan ruim de helft in het openbaar vervoer en fiets, tot mijn vreugde voor groene mobiliteit als sleutel tot het oplossen van grote maatschappelijke problemen in Nederland. Dat is maar goed ook, want klimaatverandering wacht niet, een miljoen nieuwe woningen wachten niet en ook de verwachte groei van treinreizigers in de toekomst vraagt nu om actie.

Wouter Koolmees, president-directeur NS

De investeringen in het openbaar vervoer zijn maandag bekend gemaakt door Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat), Vivianne Heijnen (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Hub Eindhoven
In en rond Eindhoven worden in de komende jaren zo'n 62.000 woningen gebouwd en worden extra 72.000 banen verwacht. Bij die getallen hoort duurzaam openbaar vervoer. Wij zijn blij dat er nu wordt geïnvesteerd in mobiliteit en het openbaar vervoer om dit mogelijk te maken. Door de capaciteit van het spoor te vergroten en in te zetten op mobiliteitshubs bij stations.

De Oude Lijn 
Langs het spoor tussen Dordrecht en Leiden (Oude Lijn) komen 170.000 nieuwe woningen. De spoorverbinding wordt daarmee nog meer de slagader van Zuid-Holland. De afgelopen jaren zijn er al fors meer treinen gaan rijden en die frequentie gaat verder omhoog. De ambitie van NS is om uiteindelijk iedere vijf minuten een CitySprinter te rijden. Daarom zijn we verheugd met de  eerste stap om dit mogelijk te maken. De investering  van 1,5 miljard euro maakt het mogelijk om tussen Delft en Schiedam vier sporen te maken en een aantal bestaande stationsgebieden langs de lijn te verbeteren. In de buurt van nieuwbouwlocaties komen vier nieuwe stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark). Het evenementenstation bij de Kuip wordt verbouwd tot station Stadionpark voor dagelijks gebruik.

Zuidasdok en doortrekken Noord-/Zuidlijn
Met 4,1 miljard euro bijdrage van het Rijk en 1,3 miljard van gezamenlijke partijen kan het project Zuidasdok doorgang vinden. Alleen met een verbouwd station Amsterdam Zuid zijn de Nederlandse (inter-) nationale spoorambities waar te maken. Zonder deze ingreep hebben veel gerealiseerde en geplande infrastructuur op andere plekken in Nederland - zoals bijvoorbeeld een versnelling naar Noord Nederland - geen zin. 

Het project Zuidasdok betreft voor het openbaar vervoer het aanleggen van een station voor trein, metro, tram en bus. De A10 wordt in het hart van Zuidas over ongeveer een kilometer en in beide richtingen ondergronds gebracht om ruimte te maken voor een groter station. Met bovenstaande investeringen zal ook de Noord/Zuidlijn (op termijn) naar Schiphol en Hoofddorp doorrijden - waardoor er in de Schipholtunnel ruimte vrijkomt voor Intercity's- en wordt de metro Ringlijn verlengd voor het bereikbaar maken van nieuwe woonwijken.

Geld voor duurzame bereikbaarheid en wonen Groningen - Assen en Zwolle
Het Rijk draagt in totaal 242 miljoen euro bij aan de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken in de regio Groningen-Assen. Dat is een mooie impuls voor de regio. De investeringen leiden tot nieuwe woonwijken die duurzaam bereikbaar zijn met het OV onder andere door de komst van een nieuw station in het suikeruniegebied. Ook in Zwolle wordt breed geïnvesteerd in mobiliteit, waaronder in de Zwolse spoorzone en het station. Zwolle is sterk verbonden met andere grote steden in Nederland en de Zwolse Spoorzone Zwolle is één van de belangrijkste ontwikkellocaties voor Zwolle en de regio. 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
De Rijksoverheid wil de bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting van Nederland beter maken. Hiervoor worden projecten en programma’s besproken in het zogenoemde Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Het Rijk werkt hierbij samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten, vervoerregio’s en waterschappen, maar in sommige gevallen ook met vervoerders (zoals GVB, RET en NS) en netwerkbeheerders (zoals RWS en ProRail).