Utrecht,
12
oktober
2022
|
08:41
Europe/Brussels

NS volgt aanbevelingen veiligheidsbeheersysteem op na signaal IL&T

Reactie op artikel NRC

NRC schrijft vandaag over bevindingen van IL&T bij NS Techniek.  IL&T geeft aan dat er op dit moment geen veiligheidsrisico's zijn, maar geeft wel het signaal dat NS veiligheidsmeldingen beter moet borgen en opvolgen. In reactie op het artikel laat NS weten dat veiligheid altijd bovenaan staat. Daarom is treinreizen in Nederland ook zo veilig en dat moet zo blijven. NS beschikt over alle vereiste veiligheidscertificaten en is recent nog door IL&T ge-audit op basis van Europese regelgevingen. Met goed gevolg.

De meldingen waar NRC over schrijft betreffen een medewerker met wie op de werkvloer vaak veel verschillen van inzicht waren over tal van zaken. De melding waar NRC over schrijft is eerst intern onderzocht. Vervolgens is deze ook nog  door een externe partij onderzocht als second opinion. Daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. Vervolgens heeft ook IL&T de melding onderzocht. Ook hierbij zijn geen risico’s aan het licht gekomen.

Wel gaf IL&T in zijn bevindingen het signaal dat NS veiligheidsmeldingen beter moet borgen en opvolgen.  Dat nemen we serieus. We hebben daarop een plan van aanpak gemaakt en dat is opgevolgd.