Utrecht,
03
maart
2021
|
14:26
Europe/Brussels

NS wil inzet logistieke en coördinerende taken op stations aanpassen

Samenvatting

NS is van plan het aantal collega’s met een logistieke of coördinerende taak op een station terug te brengen. Deze voorgenomen verandering is onderdeel van onze eerder aangekondigde besparingsopgave. Door de coronacrisis lijdt NS enorme verliezen en moeten we kritisch kijken naar de kosten. De plannen hebben betrekking op de functies procesleider perron en coördinator wal.

Op 25 stations is op dit moment een procesleider perron werkzaam. Deze rol blijft bestaan op 10 stations. Voor elk station blijft zoals nu een coördinator wal beschikbaar. Hun werkgebied wordt in sommige gevallen groter. De voorgenomen plannen hebben impact op circa 170 banen. NS heeft in de nieuwe cao een werkgelegenheidsgarantie voor NS’ers tot januari 2025. We zetten alles op alles om collega’s te helpen ander werk te vinden. NS heeft de voorgenomen plannen voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Procesleider perron

Een procesleider perron voert vooral logistieke taken uit. Bijvoorbeeld: het signaleren van mogelijke verstoringen in de treindienst en het ondersteunen van machinisten bij het splitsen en combineren van treinstellen. Op 10 stations blijft de procesleider perron aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat de rol op deze stations belangrijk is vanwege de complexiteit van de dienstregeling, de kans dat een grote verstoring daar kan zorgen voor meerdere verstoringen elders in het land en de mogelijkheid om de taken anders te organiseren.

Coördinator wal

De coördinator wal coördineert de inzet van de medewerkers op het station. Een coördinator wal is het aanspreekpunt voor medewerkers op meerdere stations tegelijk. Eerder is een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad over het voorgenomen besluit om de service op de stations aan te passen. Door deze voorgenomen plannen zijn in de toekomst minder medewerkers aan te sturen.