05
december
2012
|
00:00
Europe/Brussels

NS wil naar een 100% groene trein

Consultatie onder marktpartijen hoe dit te doen van
start

De trein is gemiddeld al 75% schoner dan een gemiddelde auto en wordt steeds
zuiniger (ca. 5% per jaar). Toch wil NS meer om Nederland blijvend te
verduurzamen. “Om te onderzoeken onder welke voorwaarden de trein mogelijk
helemaal klimaatneutraal kan rijden is NS deze week een marktconsultatie gestart
onder energiebedrijven,” aldus Michiel van Roozendaal die binnen de NS-directie
verantwoordelijk is voor duurzaamheid.

“Als één van de grootste en voorspelbare afnemers van elektriciteit in ons
land willen wij het initiatief  nemen om een beweging in de markt voor groene
stroom te creëren die Nederland echt vooruit helpt. Opwekking van de extra
groene stroom zou bij voorkeur zo veel mogelijk moeten gebeuren in Nederland
indien technisch mogelijk. Dat maakt echt verschil voor een duurzamer Nederland
en duurzame mobiliteit”, aldus Van Roozendaal.

Als al het elektriciteitsverbruik van NS groen gaat worden opgewekt betekent
dit ongeveer een kwart extra groene stroomproductie. Momenteel is er in
Nederland namelijk slechts ca. 4 TWh groene stroom beschikbaar (nb. terwijl de
vraag nu al vele malen groter is). Met een verbruik van meer dan 1 TWh in 2016
heeft NS -ondanks een bovengemiddelde energiebesparing per jaar en nu al een
afname van 10% groene stroom- wel een dermate grote hoeveelheid groene stroom
nodig dat tal van praktische vragen om de hoek komen kijken.

In de deze week gestarte consultatie betrekt NS -vooruitlopend op een
officieel inkooptraject- marktpartijen bij de beantwoording van tal van vragen
over de looptijd van zo’n contract, het mogelijke aantal leveranciers,
realistische termijnen en bovenal de ‘pricing’. Centraal staat de meest
effectieve inrichting van het inkooptraject vanuit de ambitie van NS om
klimaatneutraal te worden tegen een stabiele prijs en tegen zo laag mogelijke
kosten.