Utrecht,
02
december
2019
|
07:54
Europe/Brussels

NS wil zitplaatszoeker uitbreiden

Samenvatting

Sinds vorig jaar biedt NS de zitplaatszoeker in de app. Deze toont per rijtuig waar nog zitplaats is. De zitplaatszoeker maakt gebruik van bestaande sensoren in de sporen. Deze meten het gewicht van een rijtuig om zo te bepalen hoeveel zitplaatsen er nog zijn. Die sensoren zitten echter niet in alle sporen, waardoor de zitplaatszoeker nu op slechts een deel van de ritten werkt. NS wil de zitplaatszoeker uitbreiden naar meer trajecten én betrouwbaarder maken. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar CO2-metingen van het klimaatsysteem in treinen en naar een simpele vorm van Wifi-tracking: het tellen van het aantal mobiele Wifi-signalen in de trein, zonder deze te volgen. Zo wil NS dat mee reizigers eenvoudige een vrije stoel vinden.

Wifi tracking versus CO2-meting

Hoe werkt dit? Onze treinen hebben een klimaatsysteem. Om het binnenklimaat te regelen, meten deze het CO2-gehalte in de lucht. Aan de hand hiervan kunnen we ook inschatten hoeveel reizigers er in een rijtuig zitten en dus hoeveel stoelen nog vrij zijn. Bij een Sprinter is dit echter minder betrouwbaar, omdat de deuren van een Sprinter vaak open en dicht gaan. Wifi-tracking is een veel gebruikte methode om bijvoorbeeld loopstromen in kaart te brengen.

Hoe verhoudt dit zich tot de privacy van de reiziger? Udo Oelen, Privacy Officer bij NS heeft bij hele hele traject het privacy-aspect in de gaten gehouden: "Sensoren tellen dan het aantal telefoons in de trein, zonder deze te volgen. Bij deze methode is het van belang om de privacy goed te waarborgen. We zijn niet geinteresseerd in individuele reizigers en hun gegevens. NS wil dit zo regelen dat een telefoon alleen geteld wordt, maar niet geregistreerd en gevolgd. Voordat we besluiten tot invoering, toetsen we de uitwerking eerst bij de Autoriteit Persoonsgegevens."