Utrecht,
10
december
2015
|
14:30
Europe/Brussels

Onafhankelijke onderzoekscommissie van start

Een onafhankelijke commissie van deskundigen gaat de aanpak van NS-dochter NedTrain rondom Chroom-6 toetsen. Onafhankelijk voorzitter van deze commissie wordt drs. L.H.M. (Luc) Kohsiek. Daarnaast nemen vertegenwoordigers van het Bureau Beroepsziekten van FNV, een medisch toxicoloog, het RIVM en vertegenwoordigers van de medewerkers van NedTrain deel aan de commissie.

Niks over het hoofd zien

Dit voorjaar werd duidelijk dat er chroom-6 houdende verf is aangetroffen in oude verflagen van enkele treintypes. Indien de veiligheidsinstructies gevolgd worden lijken de veiligheidsrisico’s minimaal. In het belang van medewerkers zijn ook aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen. Om zeker te stellen dat niks over het hoofd wordt gezien voor onze medewerkers, wordt de hele aanpak rondom Chroom-6 getoetst door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Aan deze commissie nemen vertegenwoordigers deel van de vakbond, vertegenwoordigers van werknemers, experts en onafhankelijke deskundigen.

De commissie

De commissie van onafhankelijke deskundigen, die komende week van start gaat, bestaat uit:

  1. Drs. L.H.M. (Luc) Kohsiek, voorzitter. Dhr. Kohsiek vervulde diverse managementfuncties binnen I&M en RIVM, en is momenteel dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en voorzitter van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

  2. Mw. Drs. M.H. Schaapman, lid. Mw. Schaapman is directeur Bureau Beroepsziekten FNV.

  3. Prof. dr. W.R.F. Notten, lid. Medisch toxicoloog en emeritus hoogleraar Kennismanagement van de Gezondheidszorg.

  4. Dhr. M. Fijma, lid. Vertegenwoordiger werknemers NedTrain en lid van de OR.

  5. Mw. dr. ir. B.P. Loos, hoofd van het Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het RIVM als expert en toehoorder.

  6. Ir. J. Oosting, Directeur HR van NedTrain en toehoorder.

Aanpak

Bij NedTrain is een speciaal Programmateam Chroom-6 opgezet dat kijkt naar heden, verleden en alles wat bij de aanpak van dit vraagstuk komt kijken. De commissie toets deze integrale aanpak. Doel is dat zij voorjaar 2016 hun eerste bevindingen delen.

Naast de onafhankelijke commissie is voor (oud)medewerkers van NedTrain met vragen over Chroom-6 bij het CAOP ook een informatiepunt opgezet. Het CAOP is een onafhankelijke stichting onder toezicht van de sociale partners en een belangrijk kenniscentrum op het gebied van arbeidszaken. Sinds dit najaar behandelt het CAOP ook aanmeldingen voor gericht (onafhankelijk) medisch onderzoek.