23
april
2001
|
00:00
Europe/Brussels

Onderhandelingsresultaat NS, vakbonden en OR

De directie van NS Reizigers, de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Bedrijvenbond, VHS, VVMC en Ondernemingsraad NS Reizigers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een agenda voor de nabije toekomst. Partijen hebben de uitdrukkelijke wil uitgesproken om de komende tijd te werken aan normalisering van de arbeidsverhoudingen binnen NS Reizigers. Zij zullen zich inzetten voor een herstel van relaties en het helder maken van rollen en verantwoordelijkheden. De Ondernemingsraad gaat een alternatief productiemodel met name voor de inzet van machinisten en conducteurs ontwikkelen, dat in overleg met de directie wordt besproken. Mocht dit niet tot succes leiden, dan zullen het door de Ondernemingsraad ontwikkelde model en de per 10 juni in te voeren procesvereenvoudiging aan final offer arbitrage onderworpen worden.