29
september
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Onderzoekers en NS werken samen aan nieuw treintoilet

Samen met de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft werkt NS aan het
toekomstige treintoilet. Het nieuwe ontwerp, van een vermaarde onderzoeksgroep
op dit terrein, is mede tot stand gekomen via een online en open innovatieproces
waarbij klanten en belangstellenden hun ideeën konden inbrengen. Het nieuwe
toilet moet het reiscomfort verder verhogen.

Vooral knoeien bij het gebruik, maar ook graffiti en dergelijke zorgen al
snel voor een onveilig of ongemakkelijk gevoel, ook al wordt het treintoilet nog
zo vaak schoongemaakt. Tegelijk moet een treintoilet aan tal van uitdagende
eisen voldoen om het voor iedereen geschikt en gebruiksvriendelijk te maken.

In het nieuwe ontwerp komt een separaat urinoir. Dat moet zorgen dat
bijvoorbeeld het zittoilet schoner blijft en daardoor zorgen voor meer comfort.
Het nieuwe zittoilet is na onderzoek vooral voor ouderen en kinderen aangepast
door een breder ontwerp van de toiletbril. Daarnaast komen er meer
vasthoudmogelijkheden vanwege het bewegen van de trein. Verder komt er een
peuteropstapje en mogelijk een babyverschoontafel.

In de Nieuwe Intercity Dubbeldekker die in maart door NS werd gepresenteerd
is al gebruikgemaakt van enkele elementen van het nieuwe ontwerp (andere
indeling, aandacht voor de wandbekleding, kledinghaakjes, etc.). Het nieuwe
toiletontwerp wordt stapsgewijs doorgevoerd bij de modernisering van de
dubbeldeks Intercity’s (VIRM) die de komende jaren start.  Ook komen de nieuwe
toiletten in de Sprinters waar oorspronkelijk, vanwege het metro-achtige
karakter van deze trein, geen toiletten waren ingebouwd.

Het project ‘Hygiënisch treintoilet’ van NS en de TU Delft loopt sinds 2009.
In 2010 is gebruikersonderzoek gedaan in de trein. Daarnaast zijn klanten
betrokken via een online open innovatiesysteem. Agentschap NL betaalt mee aan de
onderzoekskosten. Er is wereldwijd belangstelling van onderzoekers en
vervoerders voor het nieuwe ontwerp. Zie onderstaande screenshots voor een
eerste impressie.  Het ontwerp wordt verder getest en doorontwikkeld op de TU
Delft en zal de komende periode worden vervolmaakt.


Bovenaanzicht toilet


impressie toilet


impressie toilet