Utrecht,
08
december
2017
|
19:14
Europe/Brussels

Onze dakloze treinen krijgen een slaapplek

Samenvatting

Het ministerie van I&W draagt bij aan het realiseren van extra zogenaamde “behandel- en opstelcapaciteit”. NS is blij met deze extra parkeerplekken waar treinen gereinigd en geserviced kunnen worden. Marjan Rintel, lid Raad van Bestuur NS: “Door deze ruimte kan NS blijven werken aan schone treinen met voldoende zitplaatsen, op de plekken waar deze het hardst nodig zijn.” Doordat NS de treinenvloot flink uitbreidt, dreigde op het spoor een parkeertekort voor treinen te ontstaan.

Voor 2018 konden NS en ProRail het probleem nog oplossen door de “dakloze” treinen langs de perrons van een aantal stations te stallen, maar dat biedt onvoldoende soelaas. De komende jaren breidt NS het aantal treinen uit met zo’n 30%. Daarmee zou er een tekort aan ruimte ontstaan waar de treinen opgesteld en gereinigd kunnen worden.

Ns gaat nu samen met ProRail extra ruimte voor de treinen creëren. Daarbij wordt vooral gekeken naar het uitbreiden of aanpassen van bestaande locaties die nu technisch niet geschikt zijn. Denk aan het aanbrengen van bovenleiding, het creëren van looppaden voor medewerkers en het instellen van beveiliging op de terreinen.