09
oktober
2004
|
00:00
Europe/Brussels

Open brief Aad Veenman: Oproep tot landelijk debat in plaats van OV-staking op 14 oktober

Aan: Leden kabinet Bestuurders en voorzitters vakbonden c.c.: Redacties dagbladen, nieuwsdiensten en RTV Consumentenorganisaties