03
november
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Open brief Ingrid Thijssen

Open brief

Utrecht, 3 november 2012

Een telefoontje legde zaterdagavond een sluier over mijn
weekend, en dat van vele NS-collega’s. Een hoofdconducteur was zojuist op
station Geldrop bewusteloos geslagen door een zwartrijder. Een drama voor onze
medewerker, voor zijn collega’s, voor het bedrijf en reizigers die hiervan
getuige zijn geweest.

Dit treurige incident staat niet op zich. Dit jaar zijn al
enkele tientallen collega’s één of meerdere dagen uitgeschakeld geweest als
gevolg van fysiek geweld. Vrijwel dagelijks wordt ons personeel beledigd of
agressief bejegend, enkel en alleen om dat zij hun werk doen. En geregeld gaat
het dus verder. Een paar dagen voor het incident in Geldrop werd bijvoorbeeld
een NS-machinist in Bunnik mishandeld. Het is een maatschappelijk probleem dat
niet alleen NS, maar de hele vervoerssector in zijn greep houdt: afgelopen
woensdag werd ook een Rotterdamse tramconducteur het ziekenhuis in geschopt. Je
moet er niet aan denken dat de consequenties op een dag ernstiger zullen zijn.

De gevolgen van deze traumatische incidenten zijn groot:
allereerst voor de betrokkenen zelf natuurlijk, voor wie het niet zelden een
tijd duurt voordat zij hun werk weer kunnen oppakken. Daarnaast voor hun
collega’s, die zich niet veilig meer voelen, en niet vrij om die enkele
onfatsoenlijke reizigers op hun gedrag aan te spreken. Ook onze klanten zien hun
treinreis verstoord door agressieve medereizigers.

NS doet er intussen alles aan om dit geweld te beteugelen en te
bestrijden. Onze veiligheidscentrale is 24 uur per dag actief en ons NS Service
& Veiligheids-team is in omvang zelfs groter dan de spoorwegpolitie van de
KLPD waar we goed mee samenwerken. We investeren jaarlijks in totaal meer dan
honderd miljoen euro in preventie en toezicht. Dit bedrag stijgt nog steeds.
Denk aan de OV-chippoortjes, waarmee we straks de zwartrijders bij voorbaat van
de perrons en uit de treinen weren. Bij onze collega’s van de RET is hierdoor
het aantal zwartrijders al fors gedaald met minder incidenten als gevolg. Denk
ook aan cameratoezicht, nieuwe communicatiemiddelen en de opleiding van nieuwe
Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s).

Maar hoeveel NS ook investeert in mensen en middelen, wij kunnen
het nooit alleen. Mijn collega’s en ik hebben de hulp nodig van de politiek, die
gelukkig veelbelovende maatregelen heeft aangekondigd. In het nieuwe
regeerakkoord staan bijvoorbeeld meer blauw op straat, het vergroten van de
pakkans, het sneller uitwisselen van camerabeelden, het verbeteren van de
uitrusting van BOA’s en meer aandacht voor slachtoffers genoemd. We juichen ook
de recente oproep van de vakbonden om agressie te bestrijden toe evenals
maatschappelijke initiatieven tegen geweld, zoals ‘Basta!’ en Stichting Moed.
Maar wij kunnen ook niet zonder de hulp van onze reizigers. Persoonlijke
veiligheid staat uiteraard voorop, maar bent u getuige van een escalerend
incident, houd uw oren en ogen dan open en biedt een helpende hand waar nodig en
mogelijk. NS personeel kan niet overal tegelijk zijn.

Laten wij samen opstaan tegen geweld. Voor agressie is ook in
het openbaar vervoer geen plaats. Hierover mogen NS, de vervoerssector, en alle
burgers in Nederland geen twijfel laten bestaan. Handen af van personeel in het
OV. Het is genoeg geweest!

Namens alle NS-medewerkers,

Ingrid Thijssen,

Directeur NS Reizigers