08
augustus
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Oprichting NS vandaag exact 175 jaar geleden

Op 8 augustus 1837, vandaag exact 175 jaar geleden, werd één van de
rechtsvoorgangers van NS, de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HSM), in
Amsterdam opgericht. NS viert het 175-jarig bestaan officieel in 2014 wanneer
het exact 175 jaar geleden is dat de eerste Nederlandse trein reed. Tegenwoordig
rijdt NS zo’n 5.200 treinen per dag en brengt zo elke werkdag 1,1 miljoen mensen
naar hun bestemming.

Ondernemende geschiedenis

De oprichting van de HSM was een particulier initiatief van drie
Amsterdammers; de heren Brade (ingenieur), Serrurier en le Chevalier
(Amsterdamse kooplieden). Koning Willem I verleende een concessie voor de
spoorlijn die uiteindelijk vanaf Haarlem door zou gaan naar Rotterdam (1845). Na
de oprichting van de HSM was zo’ twee jaar nodig voor de eerste treinrit van
Amsterdam naar Haarlem in 1839. De aanleg van de eerste spoorlijn was namelijk
een grote uitdaging vanwege het vele water, moeras en veen in dit laag liggende
deel van Nederland. Dit vroeg om veel bruggen en de nodige techniek.
Aanvankelijk bestond er onder sommige groepen, net als met veel nieuwe
technologieën, nog enige weerstand. Zo dachten sommige boeren dat hun koeien
zure melk zouden geven van langs denderende treinen. Sommige mensen waren ook
bang ziek te worden van de ongekend hoge snelheid van de trein (ca. 35 km per
uur). De eerste machinisten (afkomstig uit Engeland) waren te vergelijken met
hedendaagse astronauten; pioniers met aanzien.

Echte feest in 2014

Traditioneel viert NS haar jubileum ter gelegenheid van de viering van
de eerste treinrit in 1839. Dit gebeurde ook in 1939, 1964 en 1989. In 2014
viert NS dan ook samen met de spoorsector en het Spoorwegmuseum het 175 jarig
bestaan. De oprichting en het ondernemende initiatief van de drie Amsterdammers
wordt bij NS in 2012 wel intern luister bijgezet.