07
januari
2001
|
00:00
Europe/Brussels

Overeenstemming over aanpak agressie

De directie van NS Reizigers, de vakbonden en de ondernemingsraad hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen dat moet zorgen voor een veiliger klimaat op stations en in treinen, voor personeel èn reizigers. NS is bereid hier per jaar ƒ40 miljoen extra aan uit te geven. Het belangrijkste element is een uitbreiding met 410 mensen voor méér controle, toezicht en assistentieverlening.