16
juli
2003
|
00:00
Europe/Brussels

Overeenstemming over inhalen tariefstijging

NS is verheugd dat zij met de Consumentenbond, ROVER, de CG-raad ( Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) en CSO (Coördinatieorgaan samenwerkende ouderenorganisaties) overeenstemming heeft bereikt over de tariefstijging. De geplande stijging per 1 juli 2003 van 4,15% wordt alsnog toegestaan als additionele verhoging, mits NS de kwaliteit van de dienstverlening aantoonbaar verbetert. Met deze overeenstemming is de juridische strijd over de tariefstijging van de baan. De consumentenorganisaties hebben vertrouwen in de aanpak van NS om de dienstverlening te verbeteren en zien een stijgende lijn.