Utrecht,
14
maart
2017
|
07:30
Europe/Brussels

Vormgeving reisinformatieschermen in lijn met Reisplanner

NS heeft met ingang van vandaag de vormgeving van actuele reisinformatie op perrons en in stations meer in lijn gebracht met de manier waarop die informatie in de Reisplanner staat. Kleur en taal op de digitale borden komen nu meer overeen met de manier waarop reizigers informatie zien op bijvoorbeeld Reisplanner-apps. Daarmee komt NS tegemoet aan suggesties van reizigers over het weergeven van actuele reisinformatie.

De nieuwe opmaak is bijvoorbeeld te zien bij een verstoring waarbij de geplande eindbestemming van een trein niet kan worden bereikt. Niet langer is dan onderaan in het scherm de wijziging in blauwe tekst te zien, maar komt in rood prominent onder de geplande bestemming de zin te staan ‘Rijdt niet verder dan’, gevolgd door het nieuwe eindstation. Hierdoor worden reizigers duidelijker gewezen op een verandering in hun reis.

Reizigers hebben verder gesuggereerd op de perronschermen meer tussengelegen stations in beeld te laten. Voorheen kwam het voor dat op perronborden, in geval van een route met veel stations, deze afwisselend werden getoond. Vanaf vandaag blijven zoveel mogelijk stopstations in beeld staan.

Net als op de apps worden op alle schermen eventuele vertragingsminuten voortaan aangegeven met rode cijfers en letters. Hierdoor worden reizigers meer attent gemaakt op een vertraging.

En ook nieuw: op de schermen worden afwijkingen van het spoorboekje nu ook in het Engels weergegeven om reizigers die geen Nederlands spreken tegemoet te komen.