17
juli
2014
|
00:00
Europe/Brussels

Personele wijzigingen

Binnen NS vinden de komende tijd enkele personele wijzigingen plaats. Wim
Fabries (directeur Vervoer bij NS) wordt programmadirecteur ERTMS bij het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Zijn plek wordt per 1 oktober
ingenomen door Paul Dirix die nu nog programmadirecteur Beter en Meer is namens
NS en ProRail samen.

“Met Wim Fabries vertrekt iemand met veel kennis van de sector en een
plezierige collega. Gelukkig blijft zijn spoorkennis behouden nu hij bij IenM
aan de slag gaat om de geleidelijke invoering van ERTMS te begeleiden. Met de
komst van Paul zijn we daarnaast verzekerd van een directeur Vervoer met veel
kennis van de sector en een duidelijke focus op de reiziger”, aldus Timo Huges,
president-directeur van NS.

De plek van Paul Dirix wordt per 1 oktober overgenomen door Jeroen Fukken.
Jeroen komt van het Ministerie van IenM waar hij directeur Openbaar Vervoer en
Spoor is. “Bij IenM was Jeroen onder meer verantwoordelijk voor de Lange Termijn
Spooragenda. Kern daarvan is de prestaties op het spoor verder te verhogen in de
komende jaren, zodat verdere uitbouw van het vervoer per spoor mogelijk wordt.
Daarmee is hij goed ingevoerd en als geen ander in staat om namens ProRail en NS
de uitvoering van het programma Beter & Meer ter hand te nemen voor steeds
betere prestaties voor de reiziger”, aldus Huges. 

Het verbeterprogramma Beter en Meer is opgenomen in de Lange Termijn
Spooragenda van IenM en is gericht op samenwerking tussen ProRail en NS en
andere partners om te komen tot nog betere prestaties voor de reiziger. De
programmadirecteur rapporteert aan de president-directeuren van ProRail en NS.