Utrecht,
02
december
2019
|
08:00
Europe/Brussels

Pilot Buitenpoort Santpoort Noord biedt kansen voor vervolg

Samenvatting

De Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen en NS hebben samen met partners, bedrijven en bewoners het concept Buitenpoorten getest in de periode april tot november 2019. Uit de pilot blijkt dat Buitenpoorten inspireert! Omwonenden, bedrijven en lokale overheden uit het hele land hebben interesse getoond om bij te dragen aan de ontwikkeling van het concept Buitenpoorten. Bezoekers aan Santpoort Noord zijn enthousiast over de omgeving. Wel missen ze nog een aantal voorzieningen op het station en in de omgeving om de bestemming comfortabel en aangenaam te kunnen verkennen. Zo is Santpoort Noord nu nog onvoldoende een ontmoetingsplek en bestemming voor recreanten. Met de ervaringen werken de partners het concept Buitenpoorten in de komende tijd verder uit.

Doel van de pilot was om te onderzoeken wat er nodig is om van een station een Buitenpoort te maken. Alle ervaringen uit deze pilot worden gebruikt om zowel Santpoort Noord als ook andere kansrijke stations in Noord-Holland nabij landschap tot Buitenpoorten in te richten. De tijdelijke maatregelen op en rondom het station Santpoort Noord worden nu verwijderd in afwachting van de definitieve inrichting

Pilot Santpoort Noord

Onder het motto: Stap in het buitenleven, volg het spoor van de stad naar het landschap! is op Santpoort Noord als eerste station in Nederland onderzocht hoe je op een duurzame manier van de stad naar de natuur kunt reizen en hoe het station als ideale locatie kan dienen om van daaruit het omliggende landschap te verkennen en er te recreëren.

Het station en stationsgebied is hiervoor tijdelijk ingericht met natuurbeelden op het perron en in de voetgangerstunnels. De routekaart met bezienswaardigheden en aantrekkelijke routes zorgen ervoor dat bezoekers, Nationaal Park Zuid-Kennemerland eenvoudig kunnen verkennen. Met een brede campagne waaronder een maandelijkse pop-up met dierenleven op station Amsterdam Centraal zijn bezoekers en reizigers geattendeerd op een prachtig natuurgebied op slechts 20 minuten reisafstand met de trein.

Ervaringen

Het station Santpoort Noord wordt nu vooral gebruikt door forenzen. Het stationsgebied heeft veel potentie en kan als ontmoetingsplek gaan functioneren voor bewoners en recreanten. Daarvoor is zowel een solide inrichting van het stationsgebied nodig, als activiteiten en marketing om mensen te verleiden met het openbaar vervoer naar de Buitenpoort te reizen en het omliggende gebied te verkennen. Het aantal reizigers is in deze periode niet toegenomen.

Lange termijn

Nu de pilot is afgelopen worden de tijdelijke maatregelen weggehaald in afwachting van het definitief inrichten van het stationsgebied als Buitenpoort. Hierin werken gemeente Velsen, provincie Noord-Holland en overige partners nauw samen. Ondernemers en omwonenden worden hier ook bij betrokken. Ondertussen kunnen bezoekers natuurlijk nog steeds zo vanuit de trein genieten van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Wat is een Buitenpoort?

Buitenpoorten zijn stations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden om van het buitenleven te genieten. Door via marketing bekend te maken dat het landschap vlakbij is en door van de stations toegankelijke en aantrekkelijke plekken te maken om te verblijven en de omgeving te verkennen. Dat kan door het beter laten aansluiten van het station en de stationsomgeving op het landschap en ook door extra voorzieningen op of dichtbij het station. Meer informatie: www.noord-holland.nl/ovk en www.buitenpoorten.nl

Samenwerking

Buitenpoorten is een initiatief van provincie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Amsterdam, gemeente Velsen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daarnaast wordt samengewerkt met psCity, ProRail, Bureau Spoorbouwmeester, Staatsbosbeheer, lokale ondernemers, organisaties en bewoners.