27
juni
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Pilot met watertappunten op stations Amersfoort en Almere

In samenwerking met Join the Pipe en waterbedrijf Vitens plaatsen ProRail en
NS op het station Almere en later ook op station Amersfoort een tappunt voor
(gratis) drinkwater. NS en ProRail nemen deel aan het project Join the Pipe. Met
elk watertappunt wordt schoon drinkwater in een ontwikkelingsland gefinancierd.

Het gaat om een pilot waarin op de twee locaties het komende half jaar
onderzocht wordt of de watertappunten gewaardeerd worden door reizigers. Ook
wordt nagegaan of ze goed en schoon kunnen functioneren, zonder dat het
bijvoorbeeld leidt tot onveilige situaties (gladheid, overlast, hoge
(onderhouds)kosten, etc.).

Join the Pipe watertappunten

Meer dan een miljard mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater.
Het project Join the Pipe plaatst tappunten voor vers drinkwater. Met elk
tappunt wordt een water- en sanitatieproject in een ontwikkelingsland
gefinancierd.

Er zijn al bijna 250 tappunten en projecten gerealiseerd. Meer dan 25.000
mensen hebben zich aangesloten. Tientallen instellingen en bedrijven doen mee,
bijvoorbeeld waterleidingbedrijven en restaurants. Met de pilot verkent NS dus
samen met ProRail of de punten ook op stations zouden kunnen komen.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de
website van Join the Pipe.