18
maart
2015
|
00:00
Europe/Brussels

Positieve ervaringen met NS-passagepas op Rotterdam-Zuid

De proef met de zogenoemde NS-passagepas op station Rotterdam-Zuid is goed
verlopen. Dat is de gezamenlijke conclusie van de gemeente Rotterdam,
reizigersvereniging Rover, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS.
Met de passagepas is het voor frequente gebruikers van een doorgang van een
station mogelijk om deze doorgang te blijven gebruiken als op dit station de
OV-poortjes zijn geactiveerd.

Eind vorig jaar werd de proef uitgevoerd. Omwonenden van het station kregen, in
samenspraak met de gemeente, een brief waarin werd gemeld dat ze in aanmerking
kwamen voor de passagepas. Deze oproep leverde ruim 700 aanvragen op. Via een
informatiestand op het station werden 1300 passagepassen aangevraagd, waardoor
uiteindelijk een kleine 2000 mensen de beschikking kregen over deze service. Het
betrof overigens niet alleen direct omwonenden, ook frequente stationsgebruikers
die elders wonen, konden de pas aanvragen.

Al na enkele weken bleek de proef zo succesvol dat de ov-poortjes voor een
langere periode werden geactiveerd. Inmiddels is de proef uitgebreid geëvalueerd
door onder meer onderzoek te doen onder de gebruikers. Daaruit blijkt dat zij
tevreden zijn over de pas, evenals de gemeente, Rover, NS en het ministerie.
Daarom is besloten om de ov-poortjes op dit station permanent te activeren. Het
volgende station waarbij het mogelijk wordt een speciale passagepas aan te
vragen wordt Weesp.

Uit de proef kwam naar voren dat een klein aantal gebruikers de pas niet goed
gebruikt. Deze mensen checken wel in, maar niet binnen de daarvoor vereiste
termijn van een uur weer uit. Deze gebruikers zullen een brief krijgen waarin de
spelregels van de passagepas opnieuw worden uitgelegd. Blijkt daarna dat de pas
door deze mensen opnieuw verkeerd wordt gebruikt, dan moeten ze de pas
inleveren.

Het activeren van de ov-poortjes past in het pakket maatregelen dat NS verleden
week overeenkwam met overheid, ProRail en vakbonden om agressie in het ov tegen
te gaan. Inmiddels heeft staatssecretaris Mansveld een brief gestuurd aan de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met de vraag aan gemeenten om zich
constructief op te stellen in de discussie over het wel of niet activeren van
OV-poortjes. NS verwelkomt dit signaal.