26
juni
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Proefritten met Sprinter voor ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht gestart

In deze nieuwe ERTMS-pilot op het traject Amsterdam-Utrecht, onderzoeken de
spoorbedrijven hoe het is om te rijden onder het beveiligingssysteem ERTMS op
een baanvak waar gelijktijdig ook het huidige beveiligingssysteem (ATB) al in
werking is. Deze situatie wordt ‘Dual Signalling’ genoemd. Het rijden in een
situatie waarbij twee systemen gelijktijdig functioneel zijn, is voor Nederland
nieuw en moet goed worden getest. Hier wordt een lege trein (Sprinter Light
Train, SLT) voor ingezet die is voorzien van stickers, waaruit blijkt dat dit de
testtrein is. De testritten met de Sprinter zijn begin deze maand gestart.

Achtergrond

In de Sprinter is ERTMS-apparatuur aangebracht voor de proef. Onder het
rijden worden metingen uitgevoerd om de effecten op mensen en systemen vast te
leggen en te rapporteren. Na de zomer wordt met negen SLT’s, ICE’s en
goederentreinen op het traject Amsterdam-Utrecht gereden.

Net zoals het huidige beveiligingssysteem op het spoor werkt ERTMS alleen
wanneer zowel de trein als het spoor ermee zijn uitgerust.

In deze pilot werken ProRail, NS, verschillende goederenvervoerders en
onderhouds- & servicebedrijven nauw samen in overleg met het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu.

Andere trajecten

In Nederland hebben op dit moment de Betuweroute, de Hanzelijn, de
Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) ERTMS. De overheid gebruikt de ervaringen op
deze trajecten samen met de ervaringen op het traject Amsterdam-Utrecht, onder
meer bij de uitwerking van de Railmap ERTMS. Daarin wordt beschreven hoe en
wanneer ERTMS op andere plaatsen zou kunnen worden aangelegd.