31
oktober
2013
|
00:00
Europe/Brussels

Proeven met nieuwe (waarschuwings)systemen dit najaar

NS en ProRail beproeven dit najaar twee (waarschuwings)systemen (ORBIT &
Routelint) die het spoor nog veiliger moeten maken en in het geval van Routelint
ook een positief effect hebben op het milieu en de reis van de klant.

Om het aantal roodseinpassages van treinen verder terug te dringen is het
afgelopen jaar een aantal maatregelen genomen door ProRail en NS. Een van de
maatregelen is het waarschuwingssysteem ORBIT. Met ORBIT  krijgen machinisten
een stem in de cabine die aangeeft wanneer ze op te hoge snelheid richting een
rood sein rijden. Zo kunnen ze nog tijdig afremmen. Een verglijkbaar systeem
draait ook met succes in vliegtuigen. Van week 42 tot en met week 45 wordt met
het nieuwe systeem een aantal weken getest op het traject Venlo – Den Haag. Ter
voorbereiding zijn deze zomer 10 ICR-treinen die op dit traject rijden
omgebouwd. Als uit de evaluatie blijkt dat het systeem goed werkt, wordt snel
daarna door de Directie besloten over landelijke uitrol.

Het systeem RouteLint is afgelopen maand met positief gevolg beproefd door
machinisten in de treinsimulator van NS. Het systeem is te vergelijken met de
verkeersinformatie van een TomTom. Machinisten kunnen op een display zien wat er
om hen heen op het spoor gebeurt (waar zijn andere treinen, welke seinen komen
er aan en wat is bijvoorbeeld het seinbeeld daar momenteel). De machinist kan zo
beter anticiperen op (toekomstige) situaties op het spoor. Zo kan de machinist
bijvoorbeeld besluiten eerder snelheid te minderen. Dit zorgt voor een
comfortabeler reis voor reizigers zonder veel stops voor rode seinen. Ook rijden
treinen zo efficiënter en dus energiezuiniger. Daarnaast wordt het spoor beter
benut door een snellere doorstroming van opvolgende treinen.  De testen van
afgelopen maand lieten een afname van het risico op een roodsein passage zien.
Het systeem ondergaat nu de laatste praktijktesten, waarna het mogelijk al
gereedgemaakt kan worden voor uitrol  in 2014.

Orbit en Routelint komen naast  de andere veiligheidsmaatregelen die onlangs
al zijn genomen door ProRail en NS, zoals de uitbreiding van het aantal seinen
met ATB-vv en een andere manier van plannen bij bijvoorbeeld werkzaamheden.