14
november
2014
|
00:00
Europe/Brussels

ProRail en NS benoemen nieuwe Spoorbouwmeester

Architect en stedenbouwkundige Bert Dirrix (1954) wordt de nieuweSpoorbouwmeester. Per 1 januari 2015 volgt hij Koen van Velsen op. Met BertDirrix treedt opnieuw een gerenommeerde ontwerper aan met een ruime ervaringbinnen complexe stedelijke opgaven en ontwikkelingen.

ProRail en NS onderstrepen met de benoeming het belang van een gezamenlijkesturing op ontwerpkwaliteit. Dit levert een belangrijke bedrage aan de beleving,het comfort en de herkenbaarheid en uniformiteit van het spoor en de stations inhet belang van vervoerders en reizigers. Als Spoorbouwmeester is Bert Dirrixverantwoordelijk voor het Spoorbeeld, het vormgevingsbeleid van de Spoorsectordat onder Koen van Velsen verbreed is van stations en het interieur op stationstot het station in zijn omgeving en de inpassing van het spoor in stad enlandschap.

De Spoorbouwmeester adviseert ProRail en NS op het gebied van het Spoorbeelden heeft een actieve rol om het actueel te houden. Hij geeft leiding aan hetBureau Spoorbouwmeester en is op het gebied van architectuur en grafischevormgeving nauw betrokken bij diverse ontwerp- en vormgevingsprojecten bij zowelkleine stations als de grote stationsprojecten van Amsterdam, Den Haag, Arnhem,Utrecht en Breda.

Bert Dirrix is opgeleid als architect en stedenbouwkundig ontwerper aan de TUEindhoven. Samen met Paul Diederen is hij directeur van diederendirrixarchitecten. Bekende projecten zijn Vertigo, faculteit bouwkunde TU/e, de WitteDame en de campus Internationale School Eindhoven. Hij is verder onder meer lidvan het Kwaliteitsteam Rijnboog Arnhem, heeft zitting in het SupervisieteamStrijp R, en is reeds 10 jaar supervisor van het Stationsgebied Utrecht.

Vergelijkbaar met de Rijksbouwmeester wordt de positie van Spoorbouwmeesteringevuld door een ontwerper die met beide benen in de beroepspraktijk staat, indeeltijd, voor een periode van drie jaar. Koen van Velsen zal zich na zes jaarSpoorbouwmeesterschap weer fulltime gaan richten op zijn eigen bureau.