16
september
2010
|
00:00
Europe/Brussels

ProRail en NS maken het spoor winterklaar

  • 95 miljoen euro investeringen
  • 2300 wisselverwarmers gerenoveerd
  • 1500 treinen winterbestendig gemaakt
  • Eigen weerbureau voor de spoorsector
  • Honderden extra mensen snel oproepbaar
  • Speciale dienstregeling voor extreem weer ligt klaar

ProRail en NS bereiden zich intensief voor op het winterklaar maken van het spoor. Daarom wordt 95 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen om de treinreizigers ook bij winterweer goed van dienst te zijn.

2300 wisselverwarmers gerenoveerd en vernieuwd ProRail pleegt groot onderhoud aan de verwarming van ruim 2300 wissels, die cruciaal zijn voor een ongestoorde treinenloop. Verwarmingsinstallaties zijn geheel gerenoveerd of vervangen. Het betreft vooral wissels op cruciale knooppunten voor personenvervoer en belangrijk goederenvervoer. Ook de wissels naar de belangrijkste werkplaatsen en opstelterreinen worden van verwarming voorzien, zodat deze locaties goed bereikbaar blijven voor treinen en voor bijsturing van de treindienst. In totaal investeert ProRail 45 miljoen euro in het winterklaar maken van het spoor.

1500 rijtuigen winterbestendig gemaakt NS maakt voor 10 miljoen euro 1500 treinen beter bestand tegen sneeuw en ijs. 670 Intercitydubbeldekkers krijgen filters om het binnendringen van stuifsneeuw in de elektrische installaties te voorkomen. Bij 700 treinen van andere typen worden kwetsbare delen van de elektrische installatie vervangen of beter beschermd tegen ijsvorming onder de trein. De oudste Intercitydubbeldekkers gaan zeer grondig onder het mes: voor 40 miljoen euro wordt de gehele elektrische installatie vervangen door nieuwe, sneeuwbestendige techniek. Deze operatie duurt tot 2012.

Eigen weerbureau Vanaf 8 oktober is er een eigen weerbureau voor de spoorsector binnen het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR), naar het voorbeeld van het weerbureau van de Zwitserse Spoorwegen. Hiervoor wordt samen met Meteo Consult de meteorologische kennis gemobiliseerd ten behoeve van weersverwachtingen met expliciete risicofactoren voor het spoorsysteem. Zo kunnen NS en ProRail sneller en gerichter inspelen op meteorologische ontwikkelingen.

Honderden extra mensen Om snel in te kunnen spelen op de behoefte aan méér menskracht, bijvoorbeeld door de voorspellingen van het weerbureau, worden de aantallen en de paraatheid van medewerkers bij NS, ProRail en aannemersbedrijven vergroot. Honderden extra mensen zijn snel inzetbaar om sneeuw en ijs te lijf te gaan of om storingen te verhelpen.

Speciale dienstregeling voor extreem weer ligt klaar Mochten de winterse omstandigheden zo extreem worden dat de reguliere dienstregeling ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen niet uitvoerbaar is, dan liggen er speciale dienstregelingen klaar die ervoor zorgen dat reizigers ondanks het barre weer toch hun bestemming kunnen bereiken. Dit geldt ook voor de bijbehorende reisinformatie.