Persbericht
Zwolle,
25
september
2015
|
15:55
Europe/Brussels

Provincie, NS en Syntus maken afspraken voor optimale spoorverdeling

Gedeputeerde Staten van Overijssel en NS hebben afspraken gemaakt om in onderling overleg tot een optimale spoorverdeling tussen Wierden en Enschede te komen in het belang van de reiziger. Dit hebben zij meegedeeld aan staatssecretaris Mansveld. Mochten de provincie Overijssel en NS samen niet tot een oplossing komen, dan zal de staatssecretaris een knoop doorhakken. Deze afspraken bieden voor de provincie en NS voldoende waarborgen op een goede spoorverdeling. Daarom trekt NS haar bezwaar in.

In juni 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel de concessie voor de spoorlijn Zwolle-Enschede verleend aan Syntus. Door deze Europese aanbesteding gaan vanaf eind 2017, op het traject Wierden-Enschede, NS en Syntus het spoor samen delen. Onderdeel van deze aanbesteding was het laten rijden van meer treinen in de spits, een zogenaamde ‘uitbreiding van de samenloop’. Hiertegen had NS bezwaar gemaakt aangezien dit gevolgen kan hebben voor de dienstverlening aan reizigers op het hoofdrailnet. Met de gemaakte afspraken hebben de provincie en NS daar gezamenlijk meer duidelijkheid over gecreëerd. Met het intrekken van het bezwaar door NS is de gunning onherroepelijk geworden.

In de komende gesprekken beoordelen de provincie, NS en Syntus gezamenlijk wat de mogelijkheden en effecten zijn voor uitbreiding van het aantal treinen op het traject Wierden-Enschede. Hierbij wordt onder andere bekeken of de uitbreiding een substantiële kwaliteitsverbetering (reistijd, frequentie) voor de totale groep reizigers met zich meebrengt. Wat eventueel financiële consequenties zijn, en of de partijen niet belemmerd worden in het nakomen van hun concessie verplichtingen.

Mochten ondanks de constructieve overleggen de partijen niet tot een eensluidend oordeel komen, dan leggen de provincie en NS de uitkomsten voor aan de staatssecretaris. Deze zal een bemiddelende rol spelen of uiteindelijk een definitief oordeel vellen.