Utrecht,
01
maart
2016
|
13:00
Europe/Brussels

Reactie COR op strategie NS

Vandaag presenteert NS de nieuwe strategie voor de periode 2016-2019. Graag reageert de Centrale Ondernemingsraad (COR) van NS op deze plannen. Op hoofdlijnen ondersteunt de COR de strategie van NS, maar kiest op een aantal belangrijke onderdelen voor een andere invulling. Ook vertelt de COR meer over het adviestraject dat nu loopt.

De medezeggenschap vindt dat NS een bedrijf met een maatschappelijke opdracht is. Dit betekent dat voor NS de maatschappelijke doelstellingen voorop dienen te staan bij het handelen van het bedrijf. De hoofddoelstelling van NS is er voor te zorgen dat het openbaar vervoer een aantrekkelijke optie is voor reizigers in Nederland. Dat verzorgt NS niet alleen, maar in samenwerking met anderen. NS neemt daarbij wel een bijzondere positie in, omdat het vervoer op het hoofdrailnet de backbone is van de OV-keten. Dit staat ook zo beschreven in de visie van de medezeggenschap op de toekomst van NS ‘Vanuit onze kracht’.

COR ondersteunt de hoofdlijn van de nieuwe strategie

De nieuwe strategie van NS komt op hoofdlijnen overeen met deze visie van de medezeggenschap op de toekomst van NS. De medezeggenschap steunt de strategische keuze om de operationele prestaties op het hoofdrailnet verder te verbeteren, inclusief HSL. Dat geldt ook voor de keuze om stations als volwaardig onderdeel bij NS te houden. De strategie benadrukt tevens het belang van goede samenwerking met ProRail en andere vervoerders om de dienstverlening aan reizigers te verbeteren. Ook dit is in lijn met de visie van de COR.

COR op onderdelen voor andere invulling

In de strategie wordt op een aantal onderdelen een andere invulling gegeven aan de toekomst van NS dan in de visie van de medezeggenschap. Het gaat om de volgende drie onderdelen:

1. Regionale concessies

NS is één van beste spoorvervoerders ter wereld. Niet alleen optimale dienstverlening op het hoofdrailnet, maar ook service en kwaliteit bieden in de regio’s. Want dat kunnen we.

Daarom moet NS blijven inschrijven op aanbestedingen van regionale spoorlijnen in Nederland.

2. Retail

De beleving van de reis van de klant wordt voor een groot deel bepaald door het verblijf op het station. De medewerkers van Retail zijn een grote toegevoegde waarde voor NS in de service naar de reiziger, omdat winkels op kleinere stations en in de onrendabele uren open zijn. Retail draagt ook bij aan het bedrijfsresultaat van NS. Daarom moet Retail onderdeel van NS blijven.

3.Bussen

NS streeft naar beter vervoer van deur tot deur. Het exploiteren van busvervoer door NS-dochter Qbuzz vormt een belangrijk onderdeel in dit streven. De medewerkers van Qbuzz zijn zeer betrokken bij het OV in Nederland. Daarbij is Qbuzz een groot Nederlands busbedrijf met de mogelijkheid om overal in Nederland vervoer aan te bieden. Die meerwaarde voor Nederland moet behouden blijven, nog los van de vraag of Qbuzz dit als onderdeel van NS doet.

De Centrale Ondernemingsraad.

De Centrale Ondernemingsraad is er voor heel NS. De bedrijfsonderdelen NS Reizigers, NedTrain, NS Stations en NS Concernstaven hebben ieder een eigen Ondernemingsraad. Qbuzz heeft ook een eigen medezeggenschap.