16
september
2003
|
00:00
Europe/Brussels

Reactie NS miljoenennota

NS is blij dat de overheid extra middelen vrijmaakt voor het bestaand spoor. De plannen die ProRail, NS en Railion vorige week in het korte termijn plan Benutten & Bouwen hebben gepresenteerd voor herstel van de betrouwbaarheid en uitbreiding van de capaciteit tot 2007, voorzien een investering van 2,4 miljard euro. Nu er minder geld beschikbaar komt, zal het dus gevolgen hebben voor het tempo waarin de verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, maar het zal in elk geval in gang worden gezet. De minister omarmt in ieder geval deze gezamenlijke aanpak van de spoorsector.