06
augustus
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Reactie NS op berichtgeving storingsmonteur NedTrain

Een landelijk dagblad meldt vanochtend dat een storingsmonteur van NedTrainis geschorst omdat hij een zwaan van het spoor heeft gehaald. De storingsmonteuris vanaf vandaag met betaald verlof. Gedurende zijn verlof wordt er onderzoekgedaan naar de precieze toedracht van het zich begeven op het spoor. Het lijkterop dat deze storingsmonteur het veiligheidsprotocol heeft geschonden wat toteen groter gevaar voor hem en anderen had kunnen leiden. NS en ProRail hechtenzeer aan veiligheid op de baan. De strikte protocollen en het naleven ervanhebben er voor gezorgd dat er sinds 2004 zich geen ongelukken met medewerkersaan het spoor meer hebben voor gedaan. Deze protocollen worden door deverschillende inspecties dan ook streng gecontroleerd zodat baanvakken veiligblijven voor medewerkers, machinisten en reizigers.