30
oktober
2012
|
00:00
Europe/Brussels

Reizigers informeren reizigers in NS-app

Gebruikers van Android-telefoons beschikken, bij wijze van proef, met ingang
van maandag 29 oktober over extra informatie in hun NS-app Reisplanner Xtra.
Naast de actuele reisinformatie van NS is nu ook de inbreng van twitteraars te
volgen. Zoals gebruikelijk bevat de Reisplanner Xtra overzichten van de actuele
storingen en geplande werkzaamheden. Onder dat schema is voor Android-gebruikers
voortaan te zien of op Twitter het betreffende traject wordt besproken. Hiermee
komt extra informatie beschikbaar die mogelijk nuttig kan zijn voor de reiziger.

De twitterberichten (‘tweets’) worden geselecteerd op basis van zogenoemde
hashtags. Met dat symbool (#) maken gebruikers van Twitter duidelijk dat ze een
gezamenlijk thema willen bespreken. Door gebruik van hashtags kan zo’n thema
makkelijk worden gefilterd uit de stroom van tweets. Mochten er bijzonderheden
zijn op het traject Utrecht-Rotterdam, dan zouden twitteraars dat kunnen
bespreken via #UtRtd. Deze hashtag is gebaseerd op de officiële
stationsafkortingen. Via de computer worden die tweets geselecteerd en onder het
betreffende overzicht geplaatst. Op die manier worden reizigers voorzien van
extra informatie over hun treintraject.

Deze nieuwe toepassing is op suggestie van reizigers ontwikkeld, naar
aanleiding van een discussiesessie opgezet met 20 betrokken Twitteraars, een
zogenoemde Tweetup. Met die suggestie is NS via online reisinformatie en haar
M-Lab aan de slag gegaan. De nieuwe toepassing is een proef. Mocht die slagen,
dan komt de toepassing ook beschikbaar in de NS-app Reisplanner Xtra voor
iPhone.