02
augustus
2011
|
00:00
Europe/Brussels

Remco Wieland directeur ketenbedrijf NS Poort

Krachtenbundeling NS Fiets, OV-fiets enAutoparkeren

Met ingang van 1 juli 2011 is Remco Wieland benoemd totdirecteur ketenbedrijf bij NS Poort. Binnen het ketenbedrijf geeft hij sturingaan de ketendiensten van NS Fiets, OV-fiets en Autoparkeren. Remco Wieland (37)werkt sinds 2005 bij NS, onder andere als verandermanager voor NS Reizigers enals manager conducteurs bij Merseyrail in Liverpool voor Abellio.

Hij volgt hiermee Kaj Mook op, die bij Abellio aan de slag gaatals general manager stations&services bij Merseyrail.

Michiel Noy, directievoorzitter NS Poort: “We willen de reizigergemak en eenvoud bieden. Met de komst van Remco Wieland hebben we de krachtengebundeld van NS Fiets, OV-fiets en Autoparkeren in het ketenbedrijf. Hiermeekrijgen de ketendiensten een logische plek in het hart van NS Poort en hetstation en kunnen we reizigers dichtbij het station de producten en dienstenaanbieden die het reizen makkelijker maken.”

Remco Wieland: “We richten ons op de basis: reizigers een plekbieden om eenvoudig en veilig hun fiets of auto te parkeren. Daarnaastontwikkelen we slimme en innovatieve producten zoals Eerste Klas Stallen, deElektrische OV-fiets en mogelijk in de toekomst voorzieningen voor deelektrische auto op de parkeerplaatsen”.